Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Na początek…porządek - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie „Stare Brynki XXI”

Cel:

Celem jest pobudzenie aktywności 16 os. grupy młodzieży w wieku 13-19 lat, przez rozwinięcie umiejętności: efektywnej komunikacji, nawiązywania relacji społ. i współpracy w grupie, poznawania i dostrzegania zasobów i walorów środowiska, planowania i dokumentowania swoich działań oraz zwiększenie samooceny. Osiągnie się to, przez udział ucz. w warsztatach szk. i realizację wyznaczonych zadań.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu jest młodzież w wieku 13 – 19 lat zamieszkała we wsi Stare Brynki.

Opis projektu:

Celem projektu jest pobudzenie aktywności młodzieży, przez umożliwienie im udziału w różnorodnych formach zajęć warsztatowych, planowanie i realizację zadań, rozwinięcie umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym świecie.
Odbiorcami projektu jest młodzież w wieku 13 – 19 lat zamieszkała we wsi Stare Brynki. W trakcie realizacji projektu uczniowie wezmą udział: w zajęciach warsztatowych doskonalących kompetencje społeczne, w szkoleniu fot., w spotkaniach roboczych, będą planować zadania, realizować je i dokumentować. Podzielą się na 4 grupy, w każdej wyznaczą ekspertów ds-promocji, fotografii, kontaktów i krajobrazu.Efekty swojej pracy ocenią i zapiszą w KPiOG. Powstanie str. internetowa.Ważnym elementem pr. będzie polepszenie wizerunku przyrod. wsi, przez prace porządkowe i nasadzenie roślinności ozdobnej. Młodzież wybierze miejsca najbardziej zaniedbane, zaplanuje zmiany, zdiagnozuje środ., pozyska wsparcie i wspólnie upiększą krajobraz. Działania te wzmocnią samoocenę mł. i poczucie tożsamości z miejscem zam.Na zakończenie odbędzie się festyn, połączony z wystawą fot. i prezentacją efektów pracy mł.

Budżet projektu: 9 940 zł

Dotacja: 6 900 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie „Stare Brynki XXI”

Miejscowość: Stare Brynki

Ulica, nr domu i lokalu: Stare Brynki 11a

Kod pocztowy i Poczta: 74-107 Daleszewo

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: gryfiński

Adres strony internetowej: 697130130

Na początek…porządek

Stare Brynki 2, 74-107, Polska

Więcej