Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nasz głos – Kurierek w Kurierze - 2008

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie

Cel:

Celem projektu jest zorganizowanie zespołu młodzieży, która stworzy zespół redakcyjny. Grupa ta jako reprezentacja swojego środowiska zbierze na terenie gminy materiały i na ich podstawie zredaguje gazetę skierowaną do lokalnej społeczności. Tematyka i zakres informacji zostanie wspólnie wypracowany na spotkaniach zespołu redakcyjnego. Gazetka będzie uzupełnieniem kwartalnika Kurier Lanckoroński.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami warsztatów będzie młodzież w wieku 13-16 lat – uczniowie gimnazjum z terenu naszej gminy. O naszym projekcie powiadomimy szkoły i z ich pomocą zbierzemy zespół. Miejscem spotkań będzie Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie. Część spotkań będzie odbywać się w terenie pod opieką instruktora. Młodzież będzie mogła również korzystać z pracowni komputerowej w swojej szkole i w bibliotece.

Opis projektu:

Projekt ma na celu pozaszkolną edukację młodzieży poprzez organizację warsztatów dziennikarskich dla młodzieży gimnazjalnej. Chcemy zapoznać grupę 20 osób z pracą dziennikarską. Nauczyć ich pozyskiwania materiałów, zainteresować środowiskiem lokalnym, tym co się dzieje na terenie ich miejscowości. Wynikiem ich pracy ma być powstanie 'wkładki’ do Kuriera Lanckorońskiego – kwartalnika wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Lanckorony. Grupę docelową stanowi młodzież gimnazjalna w wieku 13 do 16 lat – uczniowie szkół z terenu gminy Lanckorona. Zajęcia prowadzone będą w grupie 20 osobowej. Projekt złożony będzie z dwóch głównych etapów. W pierwszym młodzież będzie pozyskiwała materiały i zdjęcia podczas zajęć w terenie. W drugim etapie zebrane materiały zostaną opracowane pod okiem fachowych instruktorów i na ich podstawie zostaną zredagowane artykuły i reportaże umieszczone w gazetce. Sekcja graficzna uzupełni ten materiał zdjęciami i rysunkami. Zajęcia udoskonalą u uczestników umiejętność posługiwania się słowem pisanym, redagowania tekstu. Wskażą na różnorodne formy pracy z komputerem, nauczą pracy zespołowej.

Budżet projektu: 10 330 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie

Miejscowość: Lanckorona

Ulica, nr domu i lokalu: Lanckorona 473

Kod pocztowy i Poczta: 34-143 Lanckorona

Województwo: małopolskie

Powiat: wadowicki

Adres strony internetowej: –

Nasz głos – Kurierek w Kurierze

Lanckorona 507, 34-143, Polska

Więcej