Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Gra o wiedzę - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”

Cel:

Integracja młodzieży ze wsi i Ośrodka oraz nabycie umiejętności pracy w zespole. Nauka poprzez zabawę. Podwyższenie własnej wartości młodzieży z małej wsi popegeerowskiej. Stworzenie warunków i możliwości do realizacji przez młodzież własnych pomysłów. Wdrożenie do dbałości o wspólne mienie i poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie młodzież w wieku od 13 do 19 lat mieszkająca w Podgórkach oraz w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Podgórkach z terenu całego powiatu sławieńskiego. Wszyscy uczestnicy są miejscowi. Młodzież zostanie zaproszona na spotkanie informacyjne, które zakończone zostanie ogniskiem z kiełbaskami i zabawą w podchody

Opis projektu:

Celem projektu jest podniesienie szans społecznych i edukacyjnych oraz integracja społeczna młodzieży ze wsi Podgórki i młodzieży niepełnosprawnej z Ośrodka w Podgórkach. Podniesienie twórczej aktywności młodzieży poprzez prowadzenie zajęć mających na celu tworzenie gier terenowych i zajęć podczas których nauczą się nowych technik wykonywania scenografii i rekwizytów do wymyślonych przez siebie gier. Będą mieli szansę na realizację swoich własnych pomysłów. Poznają też gry i zabawy zapomniane z relacji swoich rodziców i dziadków opiszą je naucza się w nie bawić i będą stosować jako jeden ze sposobu spędzania wolnego czasu.Zajęcia będą odbywały się cyklicznie dwa razy w miesiącu plus spotkania z rodzicami i dziadkami. Między zajęciami młodzież zespołach będzie wykonywała zadania wynikające z bieżących potrzeb, których w fazie tworzenia projektu nie możemy przewidzieć. Uczestnicy projektu to młodzież ucząca się w Gimnazjum w Malechowie i w Podgórkach oraz w szkołach ponadgimnazjalnych w Sławnie i w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Podgórkach. Zajęcia będą organizowane w budynkach stowarzyszenie jak również w terenie. Planujemy wykorzystanie istniejącej ścieżki przyrodniczo-bajkowej aby zachęcić młodzież do częstszego jej wykorzystania i zainteresowania młodszych. Spodziewamy się integracji młodzieży zgodnego współdziałania i aktywnego spędzania przez nią czasu.

Budżet projektu: 11 620 zł

Dotacja: 5 500 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość”

Miejscowość: Podgórki

Ulica, nr domu i lokalu: Podgórki 59a

Kod pocztowy i Poczta: 76-129 Ostrowiec

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: sławieński

Adres strony internetowej: http://wioskitematyczne.org.pl

Gra o wiedzę

Podgórki 2, 76-129, Polska

Więcej