Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nasza wieś w obiektywie młodzieży - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie ’ Warto Pomagać’

Cel:

Celem projektu jest pobudzenie aktywności młodzieży z gminy Lądek w życiu kulturalnym i społecznym w najbliższym środowisku poprzez podwyższenie wiedzy i umiejętności fotografii/dziennikarstwa, grafiki komputerowej co pozwoli młodym ludziom aktywnie włączyć się w proces poznania, diagnozę środowiska.

Odbiorcy projektu:

20 osobowa grupa młodzieży z gminy Lądek w wieku 13-19 lat.

Opis projektu:

Projekt adresowany do młodzież w wieku 13-19 lat 20 osobowej grupy z gminy popegeerowskie Lądek, zaniedbanej ekonomicznie i kulturowo. Na podstawie wywiadów, rozmów i przeprowadzonej ankiety młodzi ludzie zwracali uwagę na nudę, brak organizacji spędzenia kulturalnego czasu wolnego. Młodzież postanowiła lepiej poznać najbliższe środowisko, wartości jakimi charakteryzuje się społeczeństwo i najbliższe środowisko, aby w przyszłości efektywniej i atrakcyjnie żyć i spędzać tu czas wolny. Poszukując historycznej wiedzy, atrakcji turystycznych, interesujących postaci, miejsc, zabytków młodzi ludzie poznają to co jest dla nich biskie, a często nie znane. Zaplanowane działania w ramach projektu to : warsztaty fotograficzno -reportażowe, warsztaty podstawy grafiki komputerowej, wycieczki plenerowe, spotkania z sojusznikami, stworzenie szuflady poszukiwań starych zdjęć i materiałów, twórcza działalność młodzieży : stworzenie albumów skryptów, wystawy , promocja projektu- ulotki. Twórczość fotograficzna z elementami dziennikarstwa to sposób wypowiadania się i mówienia o sobie, kulturze, zabytkach, ludziach żyjących w środowisku wiejskim. Projekt będzie okazją do zdobywania wiedzy, ale też wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, promocję tradycji i osiągnięć małej ojczyzny, nauka szacunku do przodków, nawiązanie współpracy z wieloma sojusznikami , wzrost umiejętności społecznych .

Budżet projektu: 11 959 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie ’ Warto Pomagać’

Miejscowość: Ratyń

Ulica, nr domu i lokalu: Ratyń 34

Kod pocztowy i Poczta: 62-406 Lądek

Województwo: wielkopolskie

Powiat: słupecki

Adres strony internetowej: http://wartopomagac.org

Nasza wieś w obiektywie młodzieży

Wiosny Ludów 29, 62-406 Ratyń, Polska

Więcej