Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzież Organizatorem Parku Drzewnego – zagospodarowanie terenów zielonych w Jarczowie - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym w Jarczowie

Cel:

Celem projektu jest zaktywizowanie młodzieży do stopniowego przejmowania odpowiedzialności za kształt warunków życiowych i troski o zdrowie środowiska naturalnego. Przez wolontariacką pracę przy porządkowaniu terenu, pielęgnacji drzew i krzewów oraz nasadzeniu nowych roślin realizatorzy dostrzegą z czasem także wartość własnej pracy i pracy innych osób.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy projektu to ludzie młodzi w wieku gimnzajum i szkoły średniej; mieszkańcy m. Jarczów i okolicznych wsi; mogący dojść/dojechać na miejsce realizacji projektu własnymi środkami lokomocji. Rekrutacja uczestników projektu zostanie przeprowadzona na zasadzie ogłoszenia na stronie internetowej gminy, ogłoszeń parafialnych, zajęć szkolnych (kółko biologiczne) i tzw. 'poczty pantoflowej’ (informacji przekazywanej z ust do ust).

Opis projektu:

Celem projektu jest uwrażliwienie młodego pokolenia na problem zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz zanikających naturalnych płuc ziemi. Ukazanie młodym ludziom, że mają realny wpływ na przeciwdziałanie tym negatywnym tendencjom, i że mogą dziś w skali 'mikro’ zrobić wiele dla siebie i innych. Wykazanie na przykładzie wspólnego działania, że cały świat to w istocie 'globalna wioska’, gdzie nie ma ludzi samowystarczalnych, gdzie wszyscy jesteśmy sobie nawzajem potrzebni, a wspólny cel to nie martwa, krótkotrwała idea, lecz trwałe dobro.

Budżet projektu: 9 000 zł

Dotacja: 5 500 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym w Jarczowie

Miejscowość: Jarczów

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Szkolna 4

Kod pocztowy i Poczta: 22-664 Jarczów

Województwo: lubelskie

Powiat: tomaszowski

Adres strony internetowej: –

Młodzież Organizatorem Parku Drzewnego – zagospodarowanie terenów zielonych w Jarczowie

MIkołaja Kopernika 5, 22-664, Polska

Więcej