Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Podróż za jeden uśmiech - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Razem Raźniej w Bojanowie”

Cel:

Cel główny:aktywizacja 15 osobowej grupy młodzieży z gminy Bojanowo w okresie od stycznia do czerwca 2012r. poprzez umożliwienie zdobycia umiejętności scenicznych, plastycznych,kulinarnych, organizacyjnych. Dodatkowymi celami są:przełamywanie bariery nieśmiałości,zdobywanie wiedzy o świecie,rozwój komunikatywności, pracy w zespole i autoprezentacji,aktywizacja środowisk kulturalnych w gminie.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 13-19 lat, mieszkająca w Gminie Bojanowo lub ucząca się w Gimnazjum i szkole średniej w Bojanowie.

Opis projektu:

Projekt zakłada zintegrowanie młodzieży w gminie Bojanowo poprzez przygotowanie spektaklu i potraw „z różnych zakątków świata” dla lokalnej społeczności w tym dla osób niepełnosprawnych. Rozwój umiejętności plastycznych, aktorskich i kulinarnych przyczyni się do przełamania barier ograniczających młodzież ze środowiska małomiasteczkowego,w myśl powiedzenia:’jeśli nie my to kto,jeśli nie teraz to kiedy’. Realizując projekt młodzież nawiąże kontakt z lokalnymi twórcami, instytucjami.Uczestnicy spotkają się z osobami starszymi, aby z nimi skonsultować swoje pomysły i podjąć decyzje.Dokonają podziału na 3 grupy: kulinarną, aktorską i plastyczną i w ich ramach(angażując niepełnosprawnych, rodziców, członków stowarzyszenia, artystów i instytucje)przygotują przedstawienie nt.wybranego rejonu świata. Spotkania będą się odbywać cyklicznie (1-2 razy w m-cu). Efektem będzie otwarcie na innych, wyjście do ludzi(nawiązanie kontaktów),wspólne spędzanie czasu wolnego, rozwój osobisty(warsztaty), zdobycie nowych umiejętności(aktorskie,plastyczne,fotograficzne,kulinarne,pracy w zespole, pozyskiwanie partnerów do działania),zwiększenie poczucia własnej wartości,opiekuńczości i użyteczności.Zaangażowanie osób niepełnosprawnych podczas realizacji projektu da im możliwość wyjścia z domu i pokazania swoich talentów(co ich dowartościuje i umożliwi przełamanie bariery izolacji i braku akceptacji).Projekt zapewni partnerom instytucjonalnym poznanie potrzeb młodzieży(również niepełnosprawnej).

Budżet projektu: 13 500 zł

Dotacja: 5 200 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Rodzin oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Razem Raźniej w Bojanowie”

Miejscowość: Bojanowo

Ulica, nr domu i lokalu: Lipowa 2a

Kod pocztowy i Poczta: 63-940 Bojanowo

Województwo: wielkopolskie

Powiat: rawicki

Adres strony internetowej: http://razemrazniej.fc.pl

Podróż za jeden uśmiech

Działkowa 7, 63-940 Bojanowo, Polska

Więcej