Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ogródek żywego słowa - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie

Cel:

Zwiększenie umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego, rozwijanie, odkrywanie i wykorzystywanie własnego potencjału, wykształcenie umiejętności pracy w grupach, aktywnego działania w środowisku przez 20 osobową grupę młodzieży z gminy Ruciane-Nida i Orzysza.

Odbiorcy projektu:

20-osobowa grupa młodzieży od 14 do 18 lat z Orzysza i Rucianego-Nidy.

Opis projektu:

Cel – skłonienie młodzieży do wyjścia na zewnątrz i prezentacji swoich dokonań na profesjonalnej scenie teatralnej, pokonywanie tremy przed występem, co będzie dla młodzieży bodźcem do podniesienia samooceny i wiary w swoje możliwości, a także przełamywaniem barier wynikających z wad wymowy. Odbiorcy projektu – 20-osobowa grupa młodzieży z zaburzeniami mowy w wieku 13-18 lat, ucząca się w gimnazjum w Orzyszu i w szkole leśnej w Nidzie. Młodzież z Orzysza zaprosi do tworzenia sztuki teatralnej rówieśników z Rucianego-Nidy, którzy będą uczestniczyć we wspólnych warsztatach logopedyczno – teatralnych, szkoleniach z aktorem oraz przygotują sztukę teatralną opartą na własnym scenariuszu. Teatr powstanie w odpowiedzi na potrzeby młodzieży. Młody człowiek mający zaburzenia mowy, doświadcza w swoim życiu wielu porażek, co wpływa na obniżenie jego poziomu osiągnięć edukacyjnych; odbierany jest często jako leniwy, niezaradny i złośliwy. Zabawa w teatr sprawi, że osoby z zaburzeniami nie będą redukowane wyłącznie do roli pasywnego konsumenta, lecz staną się aktywnymi twórcami kultury.

Budżet projektu: 14 576 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Rucianem-Nidzie

Miejscowość: Ruciane-Nida

Ulica, nr domu i lokalu: Polna 2

Kod pocztowy i Poczta: 12-221 Ruciane-Nida

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: piski

Adres strony internetowej: –

Ogródek żywego słowa

Polna 12, 12-220 Ruciane-Nida, Polska

Więcej