Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Śladami kultury żydowskiej - 2011

Realizowany przez:

Grupa nieformalna „Kronikarze przeszłości”

Cel:

Celem projektu jest wzmocnienie wiary we własne możliwości do poziomu pozytywnego postrzegania własnej osoby oraz usprawnienie komunikacji interpersonalnej w relacjach ze społecznością dorosłych, a także doskonalenie umiejętności prezentowania efektów pracy grupowej oraz wypracowanie postawy tolerancji wobec mniejszości narodowych.

Odbiorcy projektu:

W projekcie uczestniczyć będzie młodzież w wieku 15-17 lat zamieszkała w powiecie oleckim i gołdapskim.

Opis projektu:

Cel projektu będzie osiągnięty poprzez zaplanowanie i realizację działań wokół głównej osi projektu. Osią tą będzie poznanie wzajemnego przenikania się różnych kultur ze szczególnym uwzględnieniem kultury żydowskiej na Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. Ponieważ dość duża liczba uczniów ZSLiZ pochodzi ze środowisk wiejskich, a z badań wynika, że czują się oni gorsi od swoich rówieśników z dużych ośrodków, zatem wszystkie działania zaplanowane w projekcie służą dowartościowaniu uczestników oraz usprawnieniu komunikacji interpersonalnej ze środowiskiem dorosłych. W projekcie bezpośrednio weźmie udział 15 młodych ludzi z Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w wieku 15-17 lat. Natomiast szacujemy,że pośrednimi beneficjentami będzie około 150 młodych ludzi i około 50 dorosłych. Planujemy różnorodne działania. Będą organizowane wystawy, warsztaty i wykłady interaktywne dla młodzieży, zajęcia teatralne zakończone spektaklem, konkursy, wycieczka oraz koncert. Będziemy prowadzili akcje promocyjne projektu w lokalnych mediach, za pomocą ulotek i plakatów oraz za pośrednictwem internetu. Efekty projektu opracujemy w formie prezentacji multimedialnej i przedstawimy podczas święta na zakończenie projektu. Na realizację projektu oprócz dotacji wykorzystamy środki i pomoc naszych partnerów, a także własną pracę woluntarystyczna. Metodą przewodnią w realizacji projektu będzie podmiotowe zarządzanie projektem ze szczególnym uwzględnieniem metody pracy z grupą młodzieżową opisanej w projekcie modelowym ” Fabryka Lokalnych Osobowości”.

Budżet projektu: 12 065 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Grupa nieformalna „Kronikarze przeszłości”

Miejscowość: Olecko

Ulica, nr domu i lokalu: Gołdapska 29

Kod pocztowy i Poczta: 19-400 Olecko

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olecki

Adres strony internetowej: –

Śladami kultury żydowskiej

Kościuszki 6B, 19-400 Olecko, Polska

Więcej