Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Skrzydlaci - 2008

Realizowany przez:

Aeroklub Regionalny w Pińczowie

Cel:

Cel projektu to pobudzanie aspiracji poznawczych, twórczych, rozwój zainteresowań oraz pobudzenie do aktywnego współdziałania młodzieży i dzieci. Udział w projekcie wykształci umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego, włączania się w działalność społeczno – kulturalną oraz angażowanie się w aktywizację swoich rówieśników. Projekt ukierunkowany jest na wyrównywanie szans edukacyjnych.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będzie młodzież w wieku 13-19 lat z Pińczowa i okolicznych miejscowości. Przy naborze do projektu współpracować będą nauczyciele szkół z terenu miasta, także dzielnicowi. Dojazd uczestników spoza miasta zapewnią rodzice. Uczestnicy spełniać będą warunki określone przez koordynatora projektu (m.in. wiek, zainteresowania, uwzględnienie dzieci pochodzących z rodzin patologicznych).

Opis projektu:

Celem projektu jest popularyzacja sportów lotniczych, a w tym nauk ścisłych i technik informatycznych, poprzez zajęcia z modelarstwa lotniczego oraz organizację imprezy plenerowej na bazie zajęć modelarni. Udział w projekcie umożliwi równy dostęp do sportów lotniczych, a ze względu na specyfikę samego projektu stworzy zwartą, zintegrowaną, wzajemnie sobie pomagającą grupę, mającą do dyspozycji specjalistów, którzy wykształcą u nich nowe umiejętności manualne, techniczne, twórczego myślenia i pobudzą aktywność. Beneficjenci projektu (młodzież 13-19 lat) podzieleni zostaną na grupy i zaangażowani w cykl zajęć: w modelarni lotniczej, w pracowni informatycznej oraz na lotnisku. Na zajęciach (2 razy w tygodniu) budować będą modele szybowców sterowanych RC i modele balonów, poznawać teorię (historia lotnictwa w Pińczowie i regionie, fizyka, aerodynamika, meteorologia), odbywać zajęcia w pracowni komputerowej na symulatorze modeli sterowanych co stanowić będzie przygotowanie do późniejszych lotów w terenie. Uczestnicy zajęć to dzieci i młodzież z miasta i z okolicznych wiosek. Od marca instruktorzy modelarni i dzieci, które już będą brały udział w projekcie, poprowadzą zajęcia w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pińczów, na których zaprezentują własne modele samolotów i balonów, co będzie miało zachęcić uczniów z tych szkół do zaangażowania się w kwietniowe i czerwcowe zawody modeli balonów na ogrzane powietrze.

Budżet projektu: 13 183 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Aeroklub Regionalny w Pińczowie

Miejscowość: Pińczów

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Piłsudskiego 2a

Kod pocztowy i Poczta: 28-400 Pińczów

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: pińczowski

Adres strony internetowej: –

Skrzydlaci

Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 28-400 Pińczów, Polska

Więcej