Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Klub Działań Pozytywnych - 2011

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

Cel:

Wsparcie 30 osób pomiędzy 13 a 19 r.ż. z Gminy Suszec w okresie 6 miesięcy w zakresie podejmowania aktywności społecznej i wolontariackiej poprzez utworzenie Klubu Działań Pozytywnych.

Odbiorcy projektu:

Grupę odbiorców bezpośrednich stanowi 30 osób – dziewcząt i chłopców pomiędzy 13 a 19 r.ż zamieszkujących Gminę Suszec.

Opis projektu:

Projekt zakłada wsparcie dla 30 młodych ludzi pomiędzy 13 a 19 rokiem życia w zakresie samodzielnego organizowania i koordynowania działań społecznych poprzez utworzenie Klubu Działań Pozytywnych. Młodzież zostanie przeszkolona podczas 5 warsztatów w zakresie wolontariatu, organizowania i koordynowania akcji społecznych, a także pozna swoje słabe i mocne strony, predyspozycje i możliwości, nauczy się pracować w grupie, tak, aby móc w pełni świadomie i odpowiedzialnie działać społecznie, nauczy się też inicjować, włączać się i nagłaśniać medialnie różnego rodzaju akcje wolontariackie. Oprócz podejmowania własnych aktywności wolontariackich i dzielenia się swoimi doświadczeniami młodzi ludzie zorganizują dla swoich rówieśników imprezę o charakterze społeczno-kulturalnym – chcą połączyć ciekawe dla nich koncerty, warsztaty i konkursy z promowaniem pozytywnych działań społecznych. Utworzenie Klubu Działań Pozytywnych jest realną potrzebą młodych ludzi, którzy do tej pory nie mieli miejsca, wsparcia merytorycznego, prawnego ani organizacyjnego w zakresie działań na rzecz dobra wspólnego. Rezultatem zaplanowanych działań będzie wyposażenie 30 nastolatków w: umiejętność organizacji działalności społecznej, świadomość własnych predyspozycji, umiejętność pracy w grupie, utworzenie realnego miejsca do spotkań (Klub Działań Pozytywnych), zorganizowanie imprezy społeczno-kulturalnej dla 300 młodych osób i podjęcie różnych form wolontariatu na rzecz 50 osób z Gminy Suszec.

Budżet projektu: 24 310 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu

Miejscowość: Suszec

Ulica, nr domu i lokalu: Ogrodowa 22

Kod pocztowy i Poczta: Suszec

Województwo: –

Powiat: pszczyński

Adres strony internetowej: http://gok.suszec.pl

Klub Działań Pozytywnych

Godźka 31, 43-267 Suszec, Polska

Więcej