Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

zaKręceni – Amatorskie Warsztaty Filmowe - 2011

Realizowany przez:

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie

Cel:

Celem projektu jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji młodzieży w zakresie kreatywnego spędzania wolnego czasu w środowisku lokalnym, rozwijanie zainteresowań związanych ze sztuką filmową. Udział w nim pozwoli uczestnikom rozwijać umiejętność analizy swoich mocnych i słabych stron, ważną też w dorosłym życiu i planowaniu kariery zawodowej, wpłynie również na rozbudzenie wiary we własne możliwości.

Odbiorcy projektu:

Projekt będzie skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat z gminy Godów obejmującej wsie: Godów, Gołkowice, Krostoszowice, Łaziska, Podbucze, Skrbeńsko i Skrzyszów.

Opis projektu:

Celem projektu jest aktywizacja młodzieży w środowisku lokalnym poprzez rozwijanie ich zainteresowań oraz zaspokajanie aspiracji w zakresie kreatywnego spędzania wolnego czasu, a także wspólne dążenie do realizacji zamierzonych działań i nawiązywanie nowych relacji społecznych. Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 13-19 lat z terenu gminy Godów biorąca udział w warsztatach filmowych, które poprowadzi doświadczony instruktor filmowy, współzałożyciel Klubu Filmu Niezależnego w Rybniku. Zajęcia z edukacji filmowej będą odbywać się cyklicznie, dwa razy w miesiącu w siedzibie Biblioteki, podczas których uczestnicy zapoznają się z teorią i językiem filmu, zasadami pisania scenariusza, dobierania i podziału ról, sprzętem filmowym, realizacją i montażem filmu. Planowany jest wyjazd na zajęcia praktyczne do Klubu Filmu Niezależnego i montażowni mieszczących się w Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach oraz wizyta w Telewizji Polskiej w Katowicach. Ponadto zorganizowana zostanie prelekcja pt.: „Górnoślązacy w kinie światowym”, którą wygłosi filmoznawca oraz spotkanie z człowiekiem filmu wywodzącym się ze Śląska. Na zakończenie projektu planowany jest pokaz filmu amatorskiego nakręconego przez uczestników podczas warsztatów, na podstawie wspólnie napisanego scenariusza i jego nagranie na płytach DVD.

Budżet projektu: 8 800 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminna Biblioteka Publiczna w Godowie

Miejscowość: Godów

Ulica, nr domu i lokalu: 1 Maja 18, 18

Kod pocztowy i Poczta: 44-340 Godów

Województwo: śląskie

Powiat: wodzisławski

Adres strony internetowej: –

zaKręceni – Amatorskie Warsztaty Filmowe

Dworcowa 7, 44-340 Godów, Polska

Więcej