Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Sekcja akcyjno – kulturowa AkTyWnI - 2008

Realizowany przez:

Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu

Cel:

Celem projektu jest stworzenie sekcji „AkTyWnI”, propagowanie idei wolontaraitu jako formy spędzania wolnego czasu, rozwój intelektualny młodzieży przez udział w warsztatach interpersonlanych, rozwój fizyczny młodzieży, udział w zajęciach wspinaczkowych rówież jako alternatywa spędzania wolnego czasu, edukacja kulturalna oraz zdobycie nowych umiejętności z zakresu przygotowania zdjęć oraz profesjonalnej wystawy.

Odbiorcy projektu:

Dzieci i młodzież w wieku od 13-19 lat z terenu gminy Podegrodzie i okolicznych miejscowości. Rekrutacja chętnych osób na zasadzie zapisów prowadzonych przez koordynatora w GOK w Podegrodziu. Osoby dojeżdżające – zwrot kosztów dojadu za okazaniem biletu.

Opis projektu:

Projekt ma na celu zachęcić młodzież z wiejskich terenów gminy Podegrodzie i okolicznych miejscowości do aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez pracę wolontarystyczną na rzecz swojej miejscowości. Projekt zakłada stworzenie w działającym już przy GOK Gminnym Centrum Wolontariatu w Podegrodziu nowej sekcji „AkTyWnI”, w której młodzieży będzie realizowała się w zakresie kulturalno-akcyjnym na zasadzie wolontariatu (podejmownie przedsięwzięć mających na celu poznawanie kultury regionu, jej promocja oraz ochrona). Chętni wolontariusze będą mogli uczestniczyć w cyklu zajęć rozwijających nie tylko inteletualną sferę ich osobowości – warsztaty interpersonalne prowadzone przez psychologa/pedagoga, ale także fizyczną – wyjścia na ściankę wspinaczkową. Pierwszym konkretnym zadaniem „AkTyWnYcH” będzie zorganizowanie i przeprowadzenie akcji zbierania starych fotografii z rejonu gminy Podegrodzie, czyli ogłoszenie jej i rozreklamowanie w gminie, zbieranie starych fotografii, podpisywanie ich oraz przygotowanie do wywołania, w rezultacie zorganizowanie profesjonalnej wystawy w budynku GOK w Podegrodziu. Dzięki wsparciu finasowemu „AkTyWnI” obok innych sekcji mogłaby na stałe wpisać się w działalność Gminnego Ośrodka Kultury i przynieść wymierne korzyści dla społeczności lokalnej.

Budżet projektu: 15 609 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu

Miejscowość: Podegrodzie

Ulica, nr domu i lokalu: Podegrodzie 248

Kod pocztowy i Poczta: 33-386 Podegrodzie

Województwo: małopolskie

Powiat: nowosądecki

Adres strony internetowej: –

Sekcja akcyjno – kulturowa AkTyWnI

Podegrodzie 7, 33-386, Polska

Więcej