Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Stąd do przyszłości-zobacz - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności wiejskiej 'Wspólnota Puszczy’

Cel:

Głównym celem projektu jest stworzenie młodzieży warunków do poznania siebie, swoich możliwości, w odniesieniu do miejsca w którym żyją i do świata, którego częścią niedługo się staną, w grupie rówieśniczej i z użyciem urządzeń, form i metod, które są im bliskie i zgodnie z ich sposobem postrzegania świata.

Odbiorcy projektu:

15 uczestników w wieku od 14 do 17 lat.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zdobywanie przez młodzież wiedzy o swoim najbliższym otoczeniu w kontekście historycznym, regionalnym, przyrodniczym, ale także społecznym. Rozpoznanie swoich potrzeb twórczych we współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin , rozwijanie ich zgodnie ze swoimi możliwościami i pracując w grupie rówieśniczej. Projekt ma być alternatywą dla samotnego spędzania czasu przed telewizorem czy komputerem,ma uczyć umiejętności uczestnictwa w życiu społecznym, angażowania się we wspólne przedsięwzięcia, a przede wszystkim wykorzystania walorów lokalnych dla wzmocnienia poczucia własnej wartości, dumy z miejsca pochodzenia i własnych korzeni. Ogromnie ważna jest zróżnicowana oferta projektu i planowane kontakty z ciekawymi ludżmi. Pokazanie wielu potencjalnych możliwości rozwoju młodych ludzi, wsparcie ich pomysłów , stworzenie warunków do kontrolowanego uwolnienia emocji, kreatywnego myślenia, spotkania się w gronie rówieśników, spotkań z ludżmi powszechnie uznawanymi za autorytety.

Budżet projektu: 10 000 zł

Dotacja: 5 200 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczności wiejskiej 'Wspólnota Puszczy’

Miejscowość: Nowinka

Ulica, nr domu i lokalu: GOK 16a

Kod pocztowy i Poczta: 16-304 Nowinka

Województwo: podlaskie

Powiat: augustowski

Adres strony internetowej: –

Stąd do przyszłości-zobacz

Nowinka 15, 16-304, Polska

Więcej