Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

EDUKACJA AKTYWACJA – Młodzież dla ekomuzeum - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Rozwoju Ekoturystyki

Cel:

Celem projektu jest zwiększenie aktywności oraz świadomości społecznej młodzieży w zakresie działań na rzecz najbliższego regionu oraz przygotowanie do realizowania w przyszłości własnych inicjatyw. Powyższy cel osiągnięty zostanie poprzez przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla młodzieży oraz stworzenie ekomuzeum (zebranie i wyeksponowanie tego co już jest, ale co często jest niezauważane).

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie aktywna młodzież zamieszkująca na terenie gminy Narewka. Bezpośrednio będą to m.in. osoby działające w „Klubie Młodych Regionalistów” który powstał m.in. dzięki zeszłorocznemu projektowi z programu „Młodzież w działaniu” – 10 osób w wieku od 14 do 19 lat.

Opis projektu:

Głównym działaniem projektu będzie stworzenie przez młodzież ekomuzeum czyli sieci rozproszonych w terenie obiektów-eksponatów, które stworzą „żywą” kolekcję obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. Finalny produkt zostanie zaprezentowany w formie mapy i strony internetowej. Ekomuzeum zostanie stworzone przez młodych ludzi i powstanie dzięki wysiłkowi całej lokalnej społeczności. To jednak młodzież weźmie udział w szkoleniach, przeprowadzi inwentaryzacje atrakcji, dokona wyboru miejsc i nada ostateczny kształt finalnemu produktowi.
Połączenie w/w działań ze szkoleniami będzie stanowiło element nowoczesnej edukacji kulturalnej młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywizujących.
Projekt zmieni postawy młodych ludzi. Wyrobi w nich poczucie dumy, wzmocni więzi regionalne, a co za tym idzie wyrobi wzorce społeczne oparte na utożsamianiu się z miejscem zamieszkania.
Głównym kierunkiem obranych działań w projekcie będzie szkolenie dla młodzieży oraz praktyczne stworzenie trasy ekomuzeum przy współudziale członków stowarzyszenia.

Budżet projektu: 9 400 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Rozwoju Ekoturystyki

Miejscowość: Lewkowo Stare

Ulica, nr domu i lokalu: Lewkowo Stare 19

Kod pocztowy i Poczta: 17-220 Narewka

Województwo: podlaskie

Powiat: hajnowski

Adres strony internetowej: http://www.ekoturystyka.org

EDUKACJA AKTYWACJA – Młodzież dla ekomuzeum

VMJQ+J8 Stare Lewkowo, Polska

Więcej