Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wiejski Kurier - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kowale

Cel:

Zwiększenie przepływu informacji pomiędzy mieszkańcami wsi, a grupą młodzieżowych liderów wsi Kowale na przestrzeni do stycznia do lipca 2012 roku poprzez stworzenie miejsca spotkań oraz różnych kanałów przepływu informacji do promowania pozytywnego wizerunku wsi.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami jest grupa 8 uczniów gimnazjum i 10 uczniów ze szkoły ponadgimnazjalnej w wieku 13-19 lat mieszkająca we wsi Kowale..

Opis projektu:

Projekt Wiejski Kurier ma na celu rozwój kompetencji społecznych,takich jak umiejętność pracy w grupie,poprawy komunikacji,planowania pracy a także nawiązywania nowych relacji w środowisku lokalnym.Ponadto uczestnicy zdobędą umiejętności zbierania informacji celem publikowania ich na stronie internetowej wsi. Powstanie również wersja strony w j.niemieckim, gdyż 12% rodzin ma krewnych w Niemczech.Młodzież zapozna się z podstawowymi elementami marketingu i reklamy,które wykorzysta w promocji swojej wsi.Realizacja projektu przyczyni się do współpracy z seniorami,przypomni tradycje i obyczaje związane z obchodzeniem świąt,rodzinnych uroczystości itp.Rezultaty projektu zostaną opublikowane na stronie internetowej wsi.Projekt będzie realizowany we współpracy z lokalnymi partnerami:Ochotniczą Strażą Pożarną,Ludowym Klubem Sportowym oraz nauczycielami, rodzicami,właścicielem kaszarni,zakładu tapicerskiego i dyrektorem Zespołu Pieśni Prosna.Uczestnikami projektu jest młodzież w wieku 13-19 lat ze wsi Kowale (gmina Praszka,powiat oleski). Rezultatem projektu będzie utworzenie strony internetowej promującej wieś Kowale,zebranie informacji ze źródeł pisanych i wywiadów z mieszkańcami oraz adaptacja sali przy OSP na świetlicę-miejsce spotkań.Dotacja zostanie przeznaczona na zajęcia i wyjazd dla młodzieży, utworzenie strony internetowej w niemieckiej wersji językowej i doposażenie świetlicy wiejskiej. Świętowanie projektu odbędzie się na Festynie Rodzinnym w Kowalach.

Budżet projektu: 8 450 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kowale

Miejscowość: Kowale

Ulica, nr domu i lokalu: Szkolna 4

Kod pocztowy i Poczta: 46-320 Praszka

Województwo: opolskie

Powiat: oleski

Adres strony internetowej: –

Wiejski Kurier

Ożarowska 60, 46-320 Kowale, Polska

Więcej