Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Każdy jest i mistrzem i uczniem - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Oświatowe Jedynka w Bieczu

Cel:

Celem projektu jest uwrażliwianie na potrzeby innych, rozbudzanie i wzmacnianie postaw altruistycznych, podnoszenie samooceny rówieśników doświadczających stale porażek edukacyjnych i relacyjnych, kształtowanie umiejętności oceny własnych możliwości i ich doskonalenie, podnoszenie umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Odbiorcy projektu:

Młodzież gimnazjalna, zamieszkująca Biecz i przyległe wsie (uczniowie dojeżdżają na zajęcia we własnym zakresie). Grupa młodzieży aktywna w pracy na rzecz innych ludzi, wyłoniona na spotkaniu organizacyjnym, członkowie zespołu tanecznego, wolontariusze Świetlicy Socjoterapeutycznej. Ponadto uczniowie przeżywający niepowodzenia szkolne i relacyjne oraz dzieci i dorośli niepełnosprawni zaproszeni przez zespół organizacyjny.

Opis projektu:

Celem projektu jest rozwijanie zainteresowań i zaspokajanie potrzeb młodzieży w zakresie kreatywnego spędzania wolnego czasu w związku z dokonaną diagnozą środowiska oraz doskonalenie umiejętności pozyskiwania partnerów dla wspólnych przedsięwzięć. Potrzeby te planujemy związać z kształtowaniem postaw altruistycznych młodzieży gimnazjalnej i działań skierowanych do rówieśników, którzy wskutek mniejszych możliwości intelektualnych i niewielkich zasobów rodziny nie potrafią zagospodarować wolnego czasu, nie mają rozbudzonych zainteresowań, w szkole zaś narażeni są na częste przeżywanie porażek.Uczestnikami projektu będzie też młodzież niepełnosprawna. Planowanymi działaniami są warsztaty w zakresie komunikacji, tańca towarzyskiego, treningów sportowych, zajęcia w pracowni ceramicznej dla grupy uczniów uzdolnionych, bądź zainteresowanych rozwojem uzdolnień oraz podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej. W ten sposób rozbudzimy w młodzieży zdolność do akceptacji partnerskiego traktowania i budowania szacunku do osób niepełnosprawnych. Relacje z tą grupą mają się odbywać poprzez przeżywanie wzajemnej satysfakcji z dawania tego, co się umie najlepiej i co jest pasją życia oraz nauka od osób niepełnosprawnych tego, co oni potrafią zrobić najlepiej. Wymiernymi efektami będzie: doskonalenie lub poznanie nowych umiejętności, wchodzenie w stałe relacje z rówieśnikami, dorosłymi niepełnosprawnymi i partnerami projektu, pokaz umiejętności na wspólnym pikniku, promocja szkoły, pozyskanie wsparcia społecznego i finansowego od partnerów.

Budżet projektu: 19 350 zł

Dotacja: 6 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Oświatowe Jedynka w Bieczu

Miejscowość: Biecz

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Grodzka 22

Kod pocztowy i Poczta: 28-340 Biecz

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: gorlicki

Adres strony internetowej: –

Każdy jest i mistrzem i uczniem

Grodzka 9, 38-340 Biecz, Polska

Więcej