Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Historia jednej fotografii. - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Społeczno -Kulturalne Razem dla Gminy Wilga w Wildze

Cel:

Celem projektu jest zmobilizowanie i zainspirowanie młodzieży do dokonania pozytywnych zmian w środowisko lokalnym. Zwiększenie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych (z ludźmi i instytucjami) poprzez organizacje cyklu warsztatów fotograficznych oraz wystaw publicznych na terenie gminy Wilga.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednimi odbiorcami będą uczniowie gimnazjum, którzy maja motywacje do działania, maja pasje, ale trudno im uwierzyć w siebie. Większość
uczestników projektu będzie stanowiła młodzież mieszkająca w Wildze, a także dojeżdżająca z sąsiednich miejscowości.

Opis projektu:

Projekt ten zwiększy umiejętności społeczne młodych ludzi takie jak: praca w grupie, komunikacja interpersonalna, umiejętność pozyskiwania wsparcia społecznego, poprzez nawiązywanie nowych relacji społecznych (z ludźmi i instytucjami) oraz rozwijanie zainteresowań i pasji. Jednocześnie daje satysfakcję z osiągniętych celów i zwiększa wiarę we własne możliwości. Osią projektu będzie cykl warsztatów fotograficznych. Projekt powstał w oparciu o sugestie młodzieży gimnazjalnej z Wilgi związane z ich zainteresowaniami oraz potrzebami, które wynikały z ankiet i rozmów bezpośrednich. Młodzi nauczą się fotografować naturę i ludzi w Wildze, wykonywać fotoreportaże. Nabędą umiejętności dostrzegania ciekawych obrazów w swojej miejscowości. Przykładowe tematy warsztatów: fotoreportaż „Ludzie w pracy”, „Fotoreportaż na rynku”, „Natura z bliska”. Poprzez te działania nastąpi integracja międzypokoleniowa. Efektem warsztatów będą wystawy fotograficzne prezentowane w przestrzeni publicznej Wilgi. Wystawy odbywać się będą w miejscach łatwo dostępnych i dobrze widocznych. Poza wystawami foto na terenie Wilgi na zakończenie projektu każdy uczestnik zaprezentuje swoją jedną fotografię z warsztatów, fotografii towarzyszyć będzie opis „Historia jednej fotografii”.

Budżet projektu: 8 600 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Społeczno -Kulturalne Razem dla Gminy Wilga w Wildze

Miejscowość: Wilga

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Warszawska 34

Kod pocztowy i Poczta: 08-470 Wilga

Województwo: mazowieckie

Powiat: garwoliński

Adres strony internetowej:

Historia jednej fotografii.

Warszawska 59, 08-470 Wilga, Polska

Więcej