Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Skrzypek na dachu. - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno”

Cel:

Celem projektu jest zaangażowanie młodzieży z wiejskiej gminy Słubice w poznawanie kultury żydowskiej, stanowiącej jednocześnie ważną część przedwojennego dziedzictwa naszej małej ojczyny.

Odbiorcy projektu:

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie młodzież w wieku 13-19 lat z gminy Słubice.

Opis projektu:

W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty na temat wielokulturowości, tolerancji i otwartości na inne tradycje oraz kultury i historii żydowskiej. Młodzież będzie także rozmawiać ze starszymi mieszkańcami, którzy pamiętają czasy przedwojenne, zbierać materiały i prezentować je na łamach lokalnej gazety. Nicią przewodnią projektu będzie praca nad spektaklem muzycznym „Skrzypek na dachu” gdyż utwór ten poprzez teatr i pieśni pokazuje sens tradycji, radości i codzienność
żydowskiej rodziny i wreszcie dramat wypędzenia. Rezultatami projektu będzie: spektakl muzyczny „Skrzypek na dachu”; rozmowy młodzieży ze starszymi mieszkańcami, najciekawsze opublikowane w lokalnej gazecie; dwa wyjazdy edukacyjne: do Warszawy i do Tykocina, Lublina i Treblinki; uroczystość kończąca, na którą zaprosimy młodzież gimnazjalną z Iłowa i Bodzanowa, miejscowości w których przed wojną mieszkało dużo Żydów. Młodzież zetknie się ze zjawiskiem wielokulturowości, będzie uczyć się pracy zespołowej, kreatywnie spędzać czas wolny

Budżet projektu: 14 200 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne „Ziarno”

Miejscowość: Grzybów

Ulica, nr domu i lokalu: Grzybów 1/2

Kod pocztowy i Poczta: 09-533 Słubice

Województwo: mazowieckie

Powiat: płocki

Adres strony internetowej: http://www.ziarno.eu

Skrzypek na dachu.

8CPP+QF Zaborów, Polska

Więcej