Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

www.krynice.pl - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice w Krynicach

Cel:

Głównym celem projektu jest zintegrowanie działań sprzyjających promowaniu pozytywnych wzorców postaw wśród dzieci i młodzieży, a także alternatywnych form spędzania czasu wolnego przygotowującego ich do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, jak i najbliższym środowisku.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami jest młodzież w wieku 13-16 lat z terenu Gminy Krynice. Spotkania będą odbywały się po lekcjach w Krynicach, dojazd i powrót szkolnym autobus. Zostanie zorganizowane spotkanie rekrutacyjne z młodzieżą gimnazjalną, w wyniku którego zostaną dokonane zapisy w oparciu o zasadę równych szans. Rodzice będą musieli wyrazić pisemną zgodę na uczestnictwo dzieci w programie oraz przetwarzanie danych osobowych.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest zintegrowanie działań sprzyjających promowaniu pozytywnych wzorców postaw wśród dzieci i młodzieży, a także alternatywnych form spędzania czasu wolnego przygotowującego ich do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, jak i w najbliższym środowisku. Powyższy cel będzie realizowny poprzez szereg celów szczegółowych: integracja środowiska młodzieżowego, wyrabianie nawyków zdrowej rywalizacji wśród dzieci i młodzieży, promocja Gminy, wzbogacenie wiedzy młodzieży o lokalnej tradycji i historii, wzrost świadomości dzieci i młodzieży jako obywateli lokalnej społeczności. Uczestnikami projektu będzie młodzież w wieku 13-16 lat, która zgłosi chęć uczestnictwa w projekcie i mieszka w Gminie Krynice, ok. 15 osób. W ramach projektu zostaną zorganizowane warsztaty oraz zajęcia plenerowe w celu zgromadzenia i opracowywania materiału będącego podstawą do utworzenia strony internetowej oraz folderu, promujących gminę Krynice, w tym: historię, tradycję oraz piękno krajobrazu.
Efektem przeprowadzonych zajęć będzie powstanie strony internetowej oraz folder o Gminie Krynice przekazany do bibliotek oraz innych instytucji w całym powiecie.

Budżet projektu: 6 753 zł

Dotacja: 5 600 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Krynice w Krynicach

Miejscowość: Krynice

Ulica, nr domu i lokalu: Krynice 1

Kod pocztowy i Poczta: 22-610 Krynice

Województwo: lubelskie

Powiat: tomaszowski

Adres strony internetowej: –

www.krynice.pl

Krynice 24, 22-610, Polska

Więcej