Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nasze Bobrowniki - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Rozwoju Bobrownik Małych CASTOR

Cel:

Głównym celem projektu, jest zmiana sposobu postrzegania przez młodzież własnej podmiotowości oraz jej integracja ze społecznościa lokalną i rozwój dialogu miedzypokoleniowego. Celem dodatkowym jest rozpowszechnienie, przy okazji nauki fotografii, wiedzy o historii i tradycji regionu, poprzez
przygotowanie wystawy lub prezentacji multimedialnej zebranych przez młodzież materiałów.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikiem projektu, bedzie młodzież w wieku 13 -19 lat, pochodząca z Bobrownik Małych lub pobliskich terenów wiejskich.

Opis projektu:

Projekt Nasze Bobrowniki ma na celu zaktywizować lokalną młodzież oraz zmienić jej sposób postrzegania własnej podmiotowości i wartości. Chcemy poprzez spotkania międzypokoleniowe, uczestników projektu z mieszkańcami Bobrownik, zintegrować ich ze społecznością lokalną, jej historią i tradycjami. Dodatkowo dzięki warsztatom fotograficznym i innym działaniom realizowanym w ramach projektu, pragniemy stworzyć młodym płaszczyznę do samorealizacji, wolną od barier tworzących mur obojętności.

Budżet projektu: 9 100 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Rozwoju Bobrownik Małych CASTOR

Miejscowość: Bobrowniki Małe

Ulica, nr domu i lokalu: Bobrowniki Małe 223

Kod pocztowy i Poczta: 33-122 Wierzchosławice

Województwo: małopolskie

Powiat: tarnowski

Adres strony internetowej: –

Nasze Bobrowniki

Bobrowniki Małe 206A, 33-122, Polska

Więcej