Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Samodzielni i Twórczy- Niedrzwicka Awanfarda Młodzieżowa. - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Animacji Kultury „Heksa”

Cel:

Celem projektu jest wsparcie procesu usamodzielniania sie młodzieży z terenu gminy Niedrzwica Duża-przekazanie wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym i aktywnym życiu w oparciu o trening usamodzielnienia w zakresie społecznym, emocjonalnym, ekonomicznym i warsztaty ekspresji twórczej-teatr uliczny.

Odbiorcy projektu:

20 osób w wieku 13-19 lat z terenu gminy.

Opis projektu:

W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty usamodzielniania oraz warsztaty twórczej ekspresji – teatr uliczny; odbędą się w budynku GOKSiR w Niedrzwicy Dużej; prowadzone będą przez zatrudnionych instruktorów w formie kilkugodzinnych spotkań. Młodzież wspólnie z osobami zaangażowanymi w realizację projektu, rodzicami i nauczycielami będzie spotykać się w celu konsultacji i opracowania publikacji z zakresu usamodzielniania. Przygotują również uliczny spektakl teatralny. Podczas warsztatów i spotkań uczestnikom projektu zapewniony zostanie poczęstunek, zorganizowane zostaną także wyjazdy do Fundacji dla Polski, która wydała publikację pt.’Poradnik usamodzielniania’ oraz Ośrodka Praktyk Teatralnych 'Gardzienice’. Zakończenie projektu nastąpi podczas corocznej imprezy – Dni Niedrzwicy: zaprezentowanie opracowanej przez młodzież i wydanej publikacji, przedstawienie spektaklu, powstanie teatru ulicznego.

Budżet projektu: 9 000 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Animacji Kultury „Heksa”

Miejscowość: Niedrzwica Duża

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Lubelska 10

Kod pocztowy i Poczta: 24-220 Niedrzwica Duża

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Adres strony internetowej: –

Samodzielni i Twórczy- Niedrzwicka Awanfarda Młodzieżowa.

Partyzancka 28B, 24-220 Niedrzwica Duża, Polska

Więcej