Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Spotkania Art Atak - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych – „Szansa”

Cel:

Wyrównywanie szans młodzieży niepełnosprawnej ze wsi w dostępie do srodków rozwijających kreatywność, pobudzających do twórczego myślenia i działania. Wspomaganie rozwoju poprzez kontakt z wytworami sztuki oraz bezpośredni udział w działaniach artystycznych wspólnie z pełnosprawnymi rówiesnikami.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu jest młodzież w wieku 16 – 19 lat, rekrutowana z uczniów mieszkających w internacie SOSW we wsi Kębło, pochodzących z terenów wiejskich Lubelszczyzny. Jest to młodzież niepełnosprawna, upośledzona umysłowo w stopniu umiarkowanym.

Opis projektu:

Art Atak to wyjątkowe i inspirujące spotkania artystyczne zaprojektowane tak, by pobudzać wyobraźnię i kreatywność oraz umożliwić kontakty społeczne i kulturalne młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich. Zachęcają one do wyrażania siebie i swojej osobowości, pokazując wszystkim uczestnikom, niezależnie od ich umiejętności i pochodzenia, że każdy jest wyjątkowy. Ze względu na fakt iż, jedna z ulubionych a niekiedy możliwych do osiągnięcia form wypowiedzi osób niepełnosprawnych intelektualnie są działania artystyczne, w projekcie zaplanowano cykl warsztatów twórczych, dwa wyjazdy: jeden do PLSP w Nałęczowie drugi do Muzeum Narodowego w Warszawie. Ponadto dwie wystawy wytworów powstałych podczas warsztatów dla społeczności lokalnej oraz dodatkowo towarzysząca im wystawa fotografii prezentująca wszystkie działania z realizacji projektu. Dotacja zostanie przeznaczona na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia warsztatów i realizację wycieczki, świętowania projektu.

Budżet projektu: 6 686 zł

Dotacja: 4 426 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Pomocy i Wspierania Rozwoju Niepełnosprawnych – „Szansa”

Miejscowość: Kębło

Ulica, nr domu i lokalu: Kębło 7

Kod pocztowy i Poczta: 24-160 Wąwolnica

Województwo: lubelskie

Powiat: puławski

Adres strony internetowej: http://zsosw.net.pulawy.pl

Spotkania Art Atak

Kębło 12, 24-160, Polska

Więcej