Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Przewodnicy Tajemniczego Trójkąta - 2011

Realizowany przez:

Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju

Cel:

Celem projektu jest pobudzenie aspiracji poznawczych o regionie oraz nabycie uumiejęności przekazywania w ciekawy sposób informacji. Wyszkolenie 15 młodzieżowych przewodników to danie 'narzedzi’ w postaci konkretnej wiedzy i umiejetnosci jej prezentacji. Praktyka – oprowadzanie grup rówiesniczych- przełamie barierę zaniżonej samooceny, da poczucie pewności siebie, wiary we
własne możliwosci.

Odbiorcy projektu:

Przewodnicy Tajemniczego Trójkata – to młodzież gimnazjalna z Jedliny – Zdroju, Walimia i Głuszycy. Rekrutacja odbedzie sie bezposrednio w szkołach.

Opis projektu:

Jedlina Zdrój wraz z gmina Walim i Głuszyca zawarły porozumienie dotyczące wspólnych działań promujących atrakcje turystyczne w trzech miejscowościach, które zostało nazwane Tajemniczym Trójkątem. Tajemnice znajdujące się w trzech sąsiadujących gminach łączy II wojna światowa i trzy budowle Pałac Jedlinka, Podziemne Miasto Osówka i Sztolnie Walimskie. W trzech gminach są szkoły gimnazjalne. Uczniowie nie są zainteresowani bogactwem historii 'Trójkąta’. Do ludzi młodych najlepiej trafiają rówieśnicy. Celem projektu jest wyszkolenie 15 gimnazjalistów w zakresie pełnienia funkcji przewodników po obiektach trzech gmin. Z każdej miejscowości zostanie wybranych 5 uczniów. Zajęcia będą odbywały się cyklicznie w Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju ze względu na najlepsze warunki lokalowe. Rozpoczęcie projektu planowane jest 12 stycznia 2012 roku. Zajęcia będą miały formę szkoleń z zakresu autoprezentacji, historii regionu ze szczególnym uwzględnieniem zabytków gminy Jedlina Zdrój, Głuszyca i Walim oraz przygotowania własnych prezentacji. Zaplanowane są zajęcia praktyczne w obiektach, po których po zakończeniu projektu przewodnicy będą oprowadzać grupy rówieśnicze. Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników projektu będzie umiał pokonać tremę przed wystąpieniami publicznymi, pozna zasady etyki zawodu przewodnika, nabierze pewności siebie w zakresie umiejętności przekazywania wiedzy oraz pozna własną małą ojczyznę

Budżet projektu: 8 910 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Centrum Kultury w Jedlinie Zdroju

Miejscowość: Jedlina-Zdrój

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Piastowska 13

Kod pocztowy i Poczta: 58-330 Jedlina-Zdrój

Województwo: dolnośląskie

Powiat: wałbrzyski

Adres strony internetowej: http://ckjedlina.pl

Przewodnicy Tajemniczego Trójkąta

Bolesława Chrobrego 3, 58-330 Jedlina-Zdrój, Polska

Więcej