Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Ze Stoczka na Broadway – czyli jak zostaliśmy gwiazdami - 2008

Realizowany przez:

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim

Cel:

Celem projektu jest umożliwienie młodym ludziom rozwoju umiejętności społecznych oraz podniesienie poziomu identyfikacji z swoim miejscem zamieszkania. Uczestnicy w wyniku projektu nabędą umiejętności: samorganizacji, pracy w grupie, kreatywności, nawiązywania kontaktów, a dzięki właściwej ocenie środowiska lokalnego będą dumni, że mieszkają w Stoczku Łukowskim.

Odbiorcy projektu:

Grupą odbiorców jest 24 osób w wieku 14-17 lat mieszkających w Stoczku Łukowskim. Rekrutacja polegała na kolportażu ulotek informacyjnych w szkołach, a także na rozmowach indywidualnych z potencjalnymi uczestnikami. Kolportaż odbywał się poprzez nauczycieli pracujących w szkołach w Stoczku Łukowskim. W ten sposób utworzyła się grupa osób, która wspólnie wypracowała pomysł na projekt.

Opis projektu:

Projekt „Ze Stoczka na Broadway – czyli jak zostaliśmy gwiazdami” zakłada nakręcenie filmu pokazującego jak grupa uczestników stworzyła od podstaw musical, a następnie wystawiła go w dostępnych miejscach. Celem projektu jest podniesienie poziomu umiejętności społecznych u uczestników projektu takich jak autoprezentacja, samodzielność, kreatywność, komunikowanie, praca w grupie oraz nawiązywanie kontaktów, a także zakrzewienie postawy dumnego patrioty lokalnego, który jest dumny ze swojego pochodzenia i widzi możliwości rozwoju w małych społecznościach.
Uczestnicy to grupa 24 osób uczęszczających do Liceum i Gimnazjum w Stoczku Łukowskim. W projekcie przewidziano następujące działania: warsztaty teatralne, taneczne, nauki śpiewu oraz dokumentacji filmowej, wyjazdy do teatru na profesjonalny musical, do wytwórni filmowej. Następnie na spotkaniu roboczym podzielimy się obowiązkami. Na bazie obserwacji życia mieszkańców miasta stworzymy scenariusz musicalu, opracujemy dekoracje i stroje oraz projekty plakatów reklamujących nasz spektakl i film. Chcemy by było o nas głośno. Skontaktujemy się z lokalnymi gazetami i telewizją. Wystawimy musical w naszych szkołach, w Pogotowiu Opiekuńczym i dla mieszkańców miasta. Wszystkim tym wydarzeniom będzie towarzyszyła kamera, która zarejestruje nasze małe sukcesy i wpadki. Po ostatnim występie zmontujemy film, który będzie hitem wśród uczniów innych szkół i mieszkańców. Wszystko zakończymy wielkim pokazem. Efektem naszej pracy będzie film pokazujący ścieżkę rozwoju przy organizacji musicalu oraz wzrost umiejętności społecznych.

Budżet projektu: 10 045 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku Łukowskim

Miejscowość: Stoczek Łukowski

Ulica, nr domu i lokalu: ul. Piłsudskiego 2a

Kod pocztowy i Poczta: 21-450 Stoczek Łukowski

Województwo: lubelskie

Powiat: łukowski

Adres strony internetowej: http://stoczek-lukowski.pl

Ze Stoczka na Broadway – czyli jak zostaliśmy gwiazdami

Piłsudskiego 71, 21-450 Stoczek Łukowski, Polska

Więcej