Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Czas robi swoje…. - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie 'Młodzi – Młodym’

Cel:

Rok 2012 został Europejskim Rokiem Aktywnosci Osób Starszych i Solidarnosci
Miedzypokoleniowej. Celem projektu jest przełamanie barier miedzy młodzie¿a a starszymi oraz wymiana doswiadczeń i umiejetnosci pomiędzy pokoleniami.

Odbiorcy projektu:

W realizacji projektu będzie brała udział grupa 10 osób w wieku 16 -19 lat z miejscowego Liceum , a także 10 osób starszych zrzeszonych w Górowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Rekrutacja do projektu odbedzie sie w szkole oraz w GUTW-u, poprzez: wywieszenie plakatów i ogłoszen, przekazanie
informacji przez wychowawców klas, przez prezesa Stowarzyszenia oraz Prezesa GUTW.

Opis projektu:

Projekt ma na celu przełamanie barier międzypokoleniowych pomiędzy młodzieżą i osobami starszymi. Młodzież zdobędzie umiejętności diagnozowania własnego środowiska, podczas wspólnych spotkań ze starszymi, wartościową wiedzę, która przyda się im w dalszej drodze życiowej. W projekcie zaplanowane są trzy spotkania młodzieży ze starszymi w celu wymiany doświadczeń, przedstawienia punktu widzenia współczesnego świata obu stron. W celu integracji młodzieży ze starszymi odbędzie się seans filmowy, dwa wieczorki poetyckie. W ramach wymiany doświadczeń
młodzież weźmie udział w zajęciach z informatyki pomagając osobom starszym przy obsłudze sprzętu. Dodatkowo uczestnicy projektu wyjadą na wycieczkę do teatru we Wrocławiu. Punktem podsumowującym projekt będzie wystawienie przedstawienia teatralnego, w którym udział wezmą wszyscy uczestnicy projektu – młodzież i starsi. Dotacja zostanie przeznaczona na zorganizowanie wycieczki, zakup materiałów biurowych, materiałów niezbędnych do zorganizowania przedstawienia, honoraria instruktorów – którzy przeprowadzą warsztaty, a także na catering. Spodziewamy się, że młodzież przestanie postrzegać osoby starsze jako niepotrzebne, a dostrzeże potrzebę ich aktywizacji oraz ich wiedzę i potencjał.

Budżet projektu: 8 750 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie 'Młodzi – Młodym’

Miejscowość: Góra

Ulica, nr domu i lokalu: Ul. Szkolna 1

Kod pocztowy i Poczta: 56-200 Góra

Województwo: dolnośląskie

Powiat: górowski

Adres strony internetowej: –

Czas robi swoje….

Starogórska 52A, 56-200 Góra, Polska

Więcej