Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzieżowe Centrum Spotkań - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie „Rozwój Lokalny i Edukacja” w Rysinach

Cel:

Celem projektu jest integracja grupy młodzieży poprzez zaangażowanie we wspólne działania z zakresu sportu, tanca, działalności artystycznej w
okresie od 01 czerwca 2011 do 31 sierpnia 2012r. Działania te będą służyły nabyciu umiejętności pracy w grupie, rozwiązywania problemów, komunikacji. Wzmocnią także poczucie własnej wartości, przyczynią sie do poznania swoich predyspozycji pomogą przełamać poczucie bezradności.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będzie młodzież (dziewczęta i chłopcy) o
różnych zainteresowaniach, ucząca sie w gimnazjum i szkołach
ponadgimnazjalnych różnych typów, mieszkająca na wsi. 25 osobowa grupa młodzieży w wieku 13-18 lat.

Opis projektu:

Grupa młodzieży (min.25 osób) w wieku 13-19 lat powoła Młodzieżowe Centrum Spotkań mające swoją siedzibę w gimnazjum w Rysinach. W lipcu i sierpniu 2011 odbędą się warsztaty : trzydniowe warsztaty integracyjne prowadzone poza miejscem zamieszkania (np. w szkole, remizie); 10-godzinne warsztaty medialne przygotowujące do wykorzystania technologii informacyjnej w procesie dokumentowania przebiegu działań projektowych, promocji. Od sierpnia 2011r. dwa razy w miesiącu w soboty i w okresie wolnym od zajęć szkolnych młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach sportowych, tanecznych i artystycznych prowadzonych przez trenerów i animatorów. Udział w zajęciach będzie formą przygotowania do prezentacji osiągnięć (2X) podczas otwartego turnieju sportowego i imprezy artystycznej dla rówieśników i rodziców. W ramach Centrum młodzież zorganizuje wyjazd studyjny do grupy projektowej Programu Równać Szanse w promieniu 100 km, na bieżąco prowadzić będzie promocję działań, zorganizuje festyn na zakończenie.

Budżet projektu: 50 154 zł

Dotacja: 40 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie „Rozwój Lokalny i Edukacja” w Rysinach

Miejscowość: Rysiny Kolonia

Ulica, nr domu i lokalu: Rysiny Kolonia 37

Kod pocztowy i Poczta: 62-650 Kłodawa

Województwo: wielkopolskie

Powiat: kolski

Adres strony internetowej: –

Młodzieżowe Centrum Spotkań

8R79+3Q Rysiny-Kolonia, Polska

Więcej