Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wejście na scenę życia - 2011

Realizowany przez:

Towarzystwo Aktywności dla Środowiska w Golubiu-Dobrzyniu

Cel:

Zwiększenie umiejętności pozyskiwania wsparcia społecznego, tj. nawiązanie relacji społecznych i otwartość na inne grupy; kształtowanie umiejętności pracy w zespole; zwiększenie wiary we własne możliwosci i umiejętności publicznej prezentacji oraz uzyskanie uznania otoczenia związane z
realizacja projektu u 30 dziewcząt i chłopców w wieku 14-18 lat z terenu Golubia-Dobrzynia i okolic przez 13 m-cy poprzez warsztaty artystyczne, których efektem będą występy i pokazy na rynku w Golubiu-Dobrzyniu.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu będą uczniowie gimnazjum i liceum z
Golubia-Dobrzynia, mieszkańcy miasta i okolicznych wsi. Wsród uczestników jest 14 chłopców i 16 dziewcząt. Bedzie to grupa młodzieży mająca zamiłowania artystyczne: śpiew, gra na instrumentach, malarstwo, kabaret, teatr.

Opis projektu:

Celem głównym programu 'Wejście na scenę życia’ jest zwiększenie umiejętności pozyskania wsparcia społecznego i zwiększenie wiary we własne możliwości u 30 dziewcząt i chłopców w wieku 14-18 lat z terenu miasta Golub-Dobrzyń i okolic w okresie 1.09.2011 – 30.11.2012r. poprzez warsztaty malarskie, teatralne, kabaretowe, taneczno-muzyczne i fotograficzno-dziennikarskie. Osią projektu jest zorganizowanie festynu artystycznego dla mieszkańców miasta i okolic na rynku w Golubiu-Dobrzyniu. Beneficjenci mogą brać udział w więcej niż jednym działaniu. Zajęcia będą się odbywały w szkole, domu kultury w plenerze, a świętowanie projektu na nowo odrestaurowanym rynku w Golubiu-Dobrzyniu. Przewidzianych jest też pięć wyjazdów edukacyjnych. Każde z działań ma swojego opiekuna. Część zajęć będzie wspomaganych przez ekspertów: grupa teatralna przez aktorkę zawodową, grupa kabaretowa przez aktora kabaretowego, grupa taneczna przez instruktora tańca grupowego. Metoda pracy – warsztaty. Główne zakupy: kamera, laptop, wieża HiFi.

Budżet projektu: 51 220 zł

Dotacja: 40 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Towarzystwo Aktywności dla Środowiska w Golubiu-Dobrzyniu

Miejscowość: Golub-Dobrzyń

Ulica, nr domu i lokalu: Pttk 28

Kod pocztowy i Poczta: 87-400 Golub-Dobrzyń

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: golubsko-dobrzyński

Adres strony internetowej: –

Wejście na scenę życia

Zamurna 10, 87-400 Golub-Dobrzyń, Polska

Więcej