Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Młodzież z pasją - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie

Cel:

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności w zakresie skutecznego organizowania sie w grupach i współdziałania na rzecz likwidacji barier rozwojowych 30-to osobowej grupy dziewcząt i chłopców wwieku 14 19 lat z terenu Rucianego-Nidy, uczęszczających do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, poprzez udział w warsztatach podnoszących kompetencje w zakresieautoprezentacji, planowania i realizacji działań oraz podejmowania działań grupowych.

Odbiorcy projektu:

Uczestnicy są mieszkańcami gminy Ruciane-Nida, uczęszczającymi do
gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. Zdecydowana większość z nich
uczy sie w Rucianem-Nidzie. Nieliczni dojeżdżaja do szkół w Piszu. Z
powodu dużego bezrobocia i niskich zarobków w gminie oraz regionie,
wszyscy uczestnicy pochodzą z rodzin o niskich lub bardzo niskich
dochodach. Ci spośród nich, którzy ukończyli 16 lat podejmują często
wakacyjna prace w restauracjach, barach, sklepach, czy ośrodkach
wypoczynkowych.

Opis projektu:

Głównym pomysłem projektu jest wciągnięcie młodzieży do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Osiągnąć to chcemy poprzez: przygotowanie ich do autoprezentacji z naciskiem na ich mocne strony, jakimi są bez wątpienia talenty i pasje; wyposażenie w umiejętności oraz doświadczenia w organizowania się w grupy i wspólne dążenie do zamierzonych celów; wyposażenie w umiejętność promowania swojej działalności w sposób ciekawy i nowoczesny (fotokomiks); zachęcenie do dzielenia się swoimi sukcesami z otoczeniem oraz właściwego wykorzystywania przestrzeni zarezerwowanej dla młodzieży. Tak więc osią działań jest aktywizacja młodzieży poprzez podnoszenie ich kompetencji. Wykorzystane zostaną takie metody pracy, jak: dyskusja, pokazy, próby, wystąpienia, obróbka zdjęć, tworzenie scenariusza, planowanie, projektowanie. Projekt realizować będzie doświadczona kadra, z wieloletnim stażem w pracy z młodzieżą i realizacji podobnych zadań.

Budżet projektu: 53 980 zł

Dotacja: 39 700 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Nad Nidzkim w Rucianem-Nidzie

Miejscowość: Ruciane-Nida

Ulica, nr domu i lokalu: Gwarna 2a

Kod pocztowy i Poczta: 12-221 Ruciane-Nida

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: piski

Adres strony internetowej: –

Młodzież z pasją

Podleśna 1, 12-220 Ruciane-Nida, Polska

Więcej