Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Czy nas słychać? - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Fundus Glacensis w Kudowie Zdrój

Cel:

Zwiększenie umijętności planowania i realizacji zaproponowanych działań oraz organizacji czasu wolnego młodzieży w wieku 13-19 lat na terenie czterech gmin: Kudowa Zdrój, Szczytna, Polanica Zdrój, Bystrzyca Kłodzka, w terminie od 1 sierpnia 2011 do 31 października 2012 w zakresie mediów(radio).

Odbiorcy projektu:

Młodzież z terenu czterech gmin (Kudowa Zdrój, Szczytna, Polanica Zdrój, Bystrzyca Kłodzka) w wieku 13-19 lat, uczęszcająca do gimnazjów, liceów ogólnokształcących i technicznych. Młodzież o zróżnicowanej sytuacji rodzinnej w większości z terenów wiejskich.

Opis projektu:

Głównym pomysłem projektu „Czy nas słychać?” jest realizacja przez młodzież audycji radiowej w lokalnym radiu internetowym. Przez 15 miesięcy beneficjanci objęci projektem będą mieli możliwość zwiększenia swoich umiejętności, które pozwolą na łatwiejsze osiągniecie celu. Umiejętne planowanie i realizacja poszczególnych działań, czy organizacja czasu wolnego w zakresie mediów, a konkretnie radia, odpowiedzą na potrzeby lokalnego środowiska tej grupy wiekowej. Planowanie i uszczegóławianie harmonogramu, wybór tematów i ekspertów, planowanie wyjazdów, organizacja miejsc docelowych działań i realizacja ich, propagowanie swoich działań w środowisku to zadania dla beneficjentów. Warsztaty tematyczne będą ściśle powiązane z osią projektu. Problem odległości pomiędzy beneficjentami będzie niwelowany przede wszystkim metodą e-learningu, jak i organizacją dowozu uczestników w miejsca docelowe. Zwieńczeniem projektu będzie realizacja i promocja audycji dzięki poszerzonym umiejętnościom.

Budżet projektu: 51 750 zł

Dotacja: 39 800 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Fundus Glacensis w Kudowie Zdrój

Miejscowość: Kudowa Zdrój

Ulica, nr domu i lokalu: Kombatantów 1/9

Kod pocztowy i Poczta: 57-350 Kudowa Zdrój

Województwo: dolnośląskie

Powiat: kłodzki

Adres strony internetowej: –

Czy nas słychać?

Moniuszki 6, 57-350 Kudowa-Zdrój, Polska

Więcej