Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Szlakiem wydarzeń historycznych. - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kolno „Integracja”

Cel:

Zwiększenie umiejętności, aktywności społecznej, nawiązywania współpracy z partnerami oraz wzmacnianie tożsamosci regionalnej w oparciu o lokalne zasoby 25 osobowej grupy młodzieży w wieku od 13 do 19 lat z terenu gminy Kolno w okresie od 1 czerwca 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. poprzez
samodzielne odkrywanie historii najbliższej i popularyzowanie jej w środowisku oraz cykl warsztatów i szkolę w działaniu.

Odbiorcy projektu:

Uczestnikami projektu jest młodzie¿ z terenu Gminy Kolno uczęszczająca do szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych w wieku od 13 do 19 lat. Jest to grupa osób z terenów wiejskich z wieloma miejscowościami popegeerowskimi. Młodzież ta ma utrudniony dostęp do większych ośrodków kultury.

Opis projektu:

Teren Gminy Kolno usiany jest schronami bojowymi z okresu II wojny światowej. Obiekty te budzą ciekawość i zainteresowanie młodzieży. Wykorzystując walor jakim są nasze schrony, młodzież poszuka ciekawych obiektów historycznych w swojej okolicy. Uczniowie zgromadzą dokumentację fotograficzną przedstawiającą dawne widoki miejscowości, przeprowadzą i opracują wywiady z najstarszymi mieszkańcami dotyczące działań wojennych na terenie Gminy Kolno w okresie II wojny światowej. Budowa schronów radzieckich, wywózka ludności cywilnej na Syberię, miejsca strąceń ludności żydowskiej, obóz jeniecki żołnierzy radzieckich staną się kanwą opracowania i wydania folderu historycznego. Wyjazdy edukacyjne, warsztaty z zakresu komunikacji społecznej i negocjacji, historyczne, komputerowo-fotograficzne i dziennikarskie zwiększą umiejętności praktyczne młodzieży. Podsumowaniem projektu będzie przedstawienie napisanej i opracowanej przez młodzież inscenizacji historycznej.

Budżet projektu: 51 705 zł

Dotacja: 39 700 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kolno „Integracja”

Miejscowość: Kolno

Ulica, nr domu i lokalu: H. Sienkiewicza

Kod pocztowy i Poczta: 18-500 Kolno

Województwo: podlaskie

Powiat: kolneński

Adres strony internetowej: http://www.gminakolono.pl

Szlakiem wydarzeń historycznych.

Senatorska 27, 18-500 Kolno, Polska

Więcej