Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

CIS – Centrum Inicjatyw Sportowych przy Stowarzyszeniu Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice

Cel:

Zwiększenie wiary we własne możliwości u 25 młodzieżowych wolontariuszy poprzez rozwój umiejętności w zakresie planowania, promocji, organizacji, wdrażania i prezentacji autorskich inicjatyw o charakterze sportowym a także prowadzenia dialogu społecznego na terenie Gminy Wartkowice w ciągu 15 msc. Odniesienie sukcesu osobistego na płaszczyźnie animacji i promocji sportu w środowisku lokalnym. Wyrównywanie szans rozwoju osobowego, edukacji oraz dostępu do infrastruktury sportowej młodzieży wiejskiej.

Odbiorcy projektu:

Beda to osoby zdeklarowane na aktywne włączenie sie w rozwiązywanie problemów społecznych. Uczestnicy to chłopcy i dziewczęta w wieku
13-19 lat posiadający już pierwsze doświadczenia w tym zakresie
(członkowie CIL) oraz osoby zaangażowane na etapie pisania wniosku
(drugi etap konkursu).

Opis projektu:

Realizacja autorskich inicjatyw o charakterze sportowym to szansa dla 25 wolontariuszy z Gminy Wartkowice na przekonanie się o swoich możliwościach w obszarze planowania, promocji, organizacji, realizacji i prezentacji dzieła. Zgodnie z nomenklaturą sportowa struktura projektu zamyka się w następujących punktach strategicznych: TRENING: szkolenia, warsztaty: komunikacja, autodiagnoza, promocja; pozyskanie partnerów; integracja, stworzenie bazy; MECZ przy założeniu, że wszystkie zespoły grają do wspólnej bramki – wdrażanie cyklicznych inicjatyw sportowych zgodnie z harmonogramem planów opracowanych przy współpracy partnerów; konkursy – szansa na osobisty sukces i tytuł lokalnego ambasadora sportu i kultury fizycznej; BAL MISTRZÓW – prezentacja efektów na festynie rekreacyjno-sportowym. Cele będą osiągane na drodze praktycznego działania z naciskiem na kreatywność grupy przy uwzględnieniu jej dynamiki. Wśród aktywnych metod pracy znajda się: metoda dobrych praktyk – wizyta studyjna, pokaz
multimedialny, burza mózgów.

Budżet projektu: 74 750 zł

Dotacja: 40 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice

Miejscowość: Wartkowice

Ulica, nr domu i lokalu: Legionów Polskich 5

Kod pocztowy i Poczta: 99-220

Województwo: łódzkie

Powiat: poddębicki

Adres strony internetowej: –

CIS – Centrum Inicjatyw Sportowych przy Stowarzyszeniu Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice

Plac Tadeusza Kościuszki 4, 99-220 Wartkowice, Polska

Więcej