Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Internetowa Telewizja Gimnazjalna - 2011

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 'Sami dla siebie’ w Gorzycach

Cel:

Zwiększenie wiary we własne możliwości poprzez stworzenie Internetowej Telewizji Gimnazjalnej(potrzeba wskazywana w diagnozie) dla 28 dziewcząt i chłopców w wieku 14 lat z terenu Gminy Gorzyce w okresie 15 miesięcy – od 1 września 2011 do 30 listopada 2012, przydzielonych do różnych
zadań w jego realizacji i doskonalących sie w działaniu.

.

Odbiorcy projektu:

28 uczniów Gimnazjum w Gorzycach.Uczniowie z poczuciem sprawczości, liderzy w swojej grupie wiekowej,otwarci, chętni do działania, dostrzegający problemy środowiska i chcący pracować niekonwencjonalnymi metodami.

Opis projektu:

Główny pomysł, oś projektu to utworzenie telewizji internetowej, nawiązanie współpracy z Administratorem sieci Gonet w Gorzycach, uruchomienie i konfiguracja serwera, stworzenie i prowadzenie ITVG. Utworzenie 4grup młodzieży, w studiach: dziennikarsko-publicystycznym (reportaże, felietony, sprawozdania, wydarzenia Wieści Gminne, Nudy z budy), fotograficzno-filmowym (obróbka i składanie filmów, umieszczanie przygotowanych przez inne grupy audycji na serwerze), naukowo – doświadczalnym (prowadzenie prostych badań chemicznych i fizycznych, opracowywanie wyników badań i pomiarów, przeprowadzanie doświadczeń) i teatralnym (reżyserowanie i przygotowanie przedstawień, praca nad ekspresją własnego ciała). Dwudniowe warsztaty wyjazdowe, prowadzone przez psychologa oraz opiekunów (trening obrazu siebie, poczucia własnej wartości, otwartości, asertywności, pewności siebie, pracy zespołowej, kontaktów interpersonalnych. W okresie wakacji pięciodniowe zgrupowanie wakacyjne – przygotowanie audycji dotyczącej małej ojczyzny.

Budżet projektu: 53 850 zł

Dotacja: 40 000 zł

Rocznik: 2011

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 'Sami dla siebie’ w Gorzycach

Miejscowość: Gorzyce

Ulica, nr domu i lokalu: Edukacji Narodowej 3

Kod pocztowy i Poczta: 39-432 Gorzyce

Województwo: podkarpackie

Powiat: tarnobrzeski

Adres strony internetowej: –

Internetowa Telewizja Gimnazjalna

Pańska 4, 39-432 Gorzyce, Polska

Więcej