Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

I ty możesz zostać dziennikarzem - 2007

Realizowany przez:

Ludowy Klub Sportowy Kucharzowice w Kucharzowicach

Cel:

Celem projektu jest zmniejszenie różnic, strachu i barier dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich przed możliwością rozwoju skierowanego na poznanie wszystkich elementów związanych z dziennikarstwem. Pobudzenie ukrytych talentów, umiejętności pracy w zespole – co nie zawsze jest łatwe biorąc pod uwagę osoby z różnych rodzin i środowisk. Nabycie doświadczenia wzmacniającego aktywność dzieci i młodzieży w życiu publicznym. Możliwość swobodnego poruszania się po internecie, wyszukiwania wskazówek dotyczących wydawania własnej gazetki.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami będą mieszkańcy gminy Wiązów liczącej 5 700 osób. Będą to osoby najbardziej zaangażowane w rozwój swoich miejscowości. Rekrutacja będzie przeprowadzona na zasadzie zgłoszeń osób chętnych do prowadzenia gazetki. Będzie to młodzież w wieku od 13 do 19 lat. Osoby pośrednio zaangażowane w projekt z miejscowości innych niż Kucharzowice będą się spotykać w świetlicy wiejskiej w Kucharzowicach raz w miesiącu, będzie to ostatni piątek każdego miesiąca.

Opis projektu:

Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, iż poznanie sztuki dziennikarstwa jest najlepszym sposobem na rozwój i pobudzenie ukrytych aspiracji i talentów. Wydawanie dwutygodnika pozwoli na zapoznanie się z procesem redagowania gazetki. Młodzież wykazuje dużą ciekawość życiem publicznym, co w przyszłości zaowocuje nabyciem wiedzy dziennikarskiej. Uczestnikami projektu będzie grupa młodzieży pochodząca z miejscowości Kucharzowice, Miechowice Oławskie, Jutrzyna, Jaworów i Wiązów i uczęszczajaca do Szkół w Jaworowie i Wiązowie. Będą również zaangażowani nauczyciele ze szkoły podstawowej w Jaworowie i w Wiązowie. Spotkania redakcyjne grupy dziennikarskiej będą się odbywały 3 razy w tygodniu, a wszystkich uczestników projektu raz w miesiącu. Do wydania numerów gazety będzie niezbędny sprzęt, dzięki któremu można wydawać gazetę w świetlicy wiejskiej w Kucharzowicach. Będzie potrzebne urządzenie wielofunkcyjne do drukowania, kopiowania,do prowadzenia wywiadów dyktafon. Do sprawdzania wypowiedzi na głos posłuży mikrofon i magnetofon. Do prezentowania i przekazywania informacji o pracy dziennikarza niezbędne będą tablice. Do wymiany informacji na temat gazety potrzebne będzie założenie internetu radiowego i utworzenie strony internetowej oraz zakup oprogramowania do komputera. Na bieżące potrzeby związane z wydawaniem gazety potrzebne będą artykuły biurowe tj. papier, encyklopedie, itp. Efektem projektu będzie zmobilizowanie młodzieży do działania na rzecz całej gminy, wykształcenie umiejętności interpersonalnych, pracy w grupie, śmiałości i poprawnego wypowiadania się oraz kreatywności w wyszukiwaniu informacji i możliwości dalszego przekazu. Końcowym efektem będzie także nakład gazetki, który powinien być większy niż na początku realizacji projektu.

Budżet projektu: 14 871 zł

Dotacja: 8 700 zł zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Ludowy Klub Sportowy Kucharzowice w Kucharzowicach

Miejscowość: Kucharzowice

Ulica, nr domu i lokalu: Kucharzowice 59

Kod pocztowy i Poczta: 57-120 Wiązów

Województwo: dolnośląskie

Powiat: strzeliński

Adres strony internetowej: –

I ty możesz zostać dziennikarzem

Kucharzowice 49, 57-120, Polska

Więcej