Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Nuda. Nic się nie dzieje… - 2007

Realizowany przez:

Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej w Urzędowie

Cel:

Celem projektu jest zaangażowanie młodych ludzi wokół działań, których realizacja pozwoli w pełni wykorzystać potencjał jaki drzemie w młodzieży. Zaangażowanie młodych ludzi w różnorodnych formach aktywności społecznej, sprzyjać ma jej samorealizacji. Uczestniczenie w tak szerokim projekcie ma sprawić, że realizatorzy poszczególnych jego elementów będą się wzjemnie wspomagać aby podjęte działania przyniosły wspólny sukces w postaci trwałych wartości badawczych, hobbistycznych czy też historyczno-krajoznawczych.

Odbiorcy projektu:

W realizacji projektu weźmie udział 23 osobowa grupa młodzieży. Wiek uczestników: 13 – 19 lat. Rekrutująca się młodzież, to osoby najbardziej zaangażowane w czasie przeprowadzonych badań diagnostycznych, których pomysły znalazły się w realizowanym projekcie. Ze względu na objęcie projektem całej gminy Urzędów, młodzież realizować będzie poszczególne zadania bezpośrednio w swoich sołectwach.

Opis projektu:

Celem projektu jest przeprowadzenie przez młodzież szeregu nowatorskich działań na rzecz środowiska lokalnego gminy Urzędów. Uczestnikami projektu jest młodzież, która zgłosiła swoje pomysły w trakcie diagnozowania potrzeb pt. Nuda. Nic się nie dzieje… W ramach projektu młodzież przygotuje szlak turystyczny uwzględniający najciekawsze miejsca historyczne, przyrodnicze, turystyczne, opracuje informator na temat urzędowskich parafii i cmentarzy, w porozumieniu z GOK-iem powstanie Klub Młodego Pasjonata – Moje hobby – moja pasja, Wały obronne – jak je chronić i wykorzystać dla potrzeb środowiska lokalnego?
Dotację przeznaczono na: wytyczenie szlaku turystycznego wraz z opracowaniem folderu informacyjnego, opracowanie folderu informacyjnego o urzędowskich parafiach i cmentarzach, Klub Młodego Pasjonata, opracowanie zagospodarowania wałów obronnych dla celów turystyczno-rekreacyjnych.

Budżet projektu: 24 000 zł

Dotacja: 16 000 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej w Urzędowie

Miejscowość: Urzędów

Ulica, nr domu i lokalu: B. Dzikowskiego 1

Kod pocztowy i Poczta: 23-250 Urzędów

Województwo: lubelskie

Powiat: kraśnicki

Adres strony internetowej: –

Nuda. Nic się nie dzieje…

Tadeusza Kościuszki 21, 23-250 Urzędów, Polska

Więcej