Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Szansa na sobotę - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży Szansa w Wysiołku Luborzyckim

Cel:

Celem projektu jest popularyzacja nauk ścisłych i przyrodniczych, poszerzenie wiedzy w ich zakresie i pobudzanie wrażliwości na ochronę przyrody, podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi poprzez pracę w zespole, kreowanie postaw społecznych we wzajemnym nawiązywaniu kontaktów, poczuciu własnej wartości i osiągnięciu możliwego sukcesu w przyszłości oraz ułatwienie młodzieży dostępu do informacji oraz poprzez wyjazdy na uczelnie kontakt ze środowiskiem akademickim.

Odbiorcy projektu:

Projekt jest skierowany do uczniów Gimnazjum w Luborzycy, absolwentów (licealistów i studentów}, a także zdolnych sześcioklasistów. Jest to młodzież w wieku 13-19 lat mieszkająca na terenie naszej gminy w 25 sołectwach.

Opis projektu:

Celem Projektu jest podniesienie poziomu wiedzy matematyczno-przyrodniczej młodzieży, a tym samym łatwiejszy start w dorosłe życie, przygotowanie do aktywnego życia w społeczności i stworzenie warunków do samorozwoju. Utworzenie Centrum Naukowego przy Gimnazjum w Luborzycy, wyposażenie go w podstawowe pomoce naukowe, sprzęt multimedialny, komputerowe programy edukacyjne i prezentacje multimedialne zwiększa dostępność gromadzonych pomocy i daje możliwość stosowania technik informacyjnych dla podniesienia poziomu kształcenia. Projekt zakłada wspólne działania młodzieży ze środowiska wiejskiego, której pasją są nauki matematyczno-przyrodnicze. Uczestnicy zdobywają i poszerzają wiedzę w zakresie tych nauk oraz doskonalą umiejętności potrzebne do gromadzenia informacji i wykorzystywania technik informacyjnych, nawiązują kontakty z ludźmi nauki poprzez udział w tematycznych wykładach, cyklicznych warsztatach i grupach dyskusyjnych. Różnorodność zadań i tematów o treściach wykraczających poza zagadnienia szkolne, kierowana jest do młodzieży w wieku 13-19 lat. Szacujemy, że łącznie będzie to grupa 30 osób. Realizację zadań nadzorują nasi członkowie (nauczyciele Gimnazjum). Atrakcyjne i efektowne zadania aktywizują twórczo młodzież i zachęcają środowisko lokalne (m.in. stowarzyszenia, lokalne władze, GOK, szkoły, rodziców) do współpracy w zakresie realizacji Projektu i działalności Centrum.
Dotację przeznaczono na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych związanych z obsługą Projektu, na sprzęt i pomoce naukowe konieczne do realizacji planowanych działań (honoraria trenerów, opiekunów, materiały informacyjne i edukacyjne, plenery naukowe, dwa wyjazdy do Instytutu UJ).

Budżet projektu: 27 560 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży Szansa w Wysiołku Luborzyckim

Miejscowość: Wysiołek Luborzycki

Ulica, nr domu i lokalu: Wysiołek Luborzycki 160

Kod pocztowy i Poczta: 32-010 Kocmyrzów

Województwo: małopolskie

Powiat: krakowski

Adres strony internetowej: –

Szansa na sobotę

Wysiołek Luborzycki 84, 32-010, Polska

Więcej