Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Redakcja G – internetowa agencja informacyjna gimnazjalisty - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wiązownica w Wiązownicy

Cel:

Rozwój umiejętności i zainteresowań uczniów Gimnazjum w Wiązownicy poprzez przeprowadznie cyklu warsztatów dziennikarskich i komputerowych oraz utworzenie i działalność Redakcji „G” – internetowej agencji informacyjnej gimnazjalisty.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu jest młodzież gimnazjalna z miejscowości Wiązownica, chętna do zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń. Grupa uczestników odwzorowuje rozkład młodzieży, ze względu na: płeć, wiek, sytuację ekonomiczą, dostęp do informacji. Rekrutacja uczestników odbędzie się poprzez: informacje zawarte na plakatach rozwieszonych na terenie szkoły i wsi; podczas spotkań i imprez wiejskich.

Opis projektu:

Młodzież z Gimnazjum w Wiązownicy powoła do życia Redakcję „G” – internetową agencję informacyjną gimnazjalisty. Będzie to miejsce wspólnych spotkań, w kórym uczestnicy projektu będą realizować swoje pasje dziennikarskie, reporterskie, informatyczne i graficzne. Powstanie portal internetowy zawierający materiały, informacje i relacje z najważniejszych wydarzeń w środowisku, wywiady z ciekawymi ludźmi, czyli wszystko to co gimnazjalista chciałby i powinien wiedzieć. Młodzi reporterzy staną się dokumentalistami codziennego życia swojej miejscowości, ich działalność pozwoli na uwypuklenie najważniejszych problemów młodzieży, stanie się medium przekazu opinii na temat dotyczących ich wydarzeń. Praca redakcji to cykliczne spotkania i warsztaty, burze mózgów, indywidulane prezentacje uczestników oraz wiele innych działań uzależnionych od indywidualnych zainteresowań i predyspozycji każdego z uczestników. Wspólna praca przyczyni się do powstania nowych relacji koleżeńskich, młodzież będzie wspólnie wymieniać się pomysłami i uwagami, wzajemnie doskonaląc się, zdobywając nowe umiejętności przydatne w dalszym życiu.

Budżet projektu: 13 780 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Wiązownica w Wiązownicy

Miejscowość: Wiązownica

Ulica, nr domu i lokalu: Wiązownica 208

Kod pocztowy i Poczta: 37-522 Wiązownica

Województwo: podkarpackie

Powiat: jarosławski

Adres strony internetowej: –

Redakcja G – internetowa agencja informacyjna gimnazjalisty

Wiązownica 214, 37-522, Polska

Więcej