Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Gminna fotografia - 2007

Realizowany przez:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Lniano w Lnianie

Cel:

Celem projektu jest zdobycie umiejętności: posługiwania się fotograficznym aparatem cyfrowym oraz obróbki komputerowej fotografii z wykorzystaniem edytorów grafiki; zaprezentowania efektów własnej pracy; przygotowania prezentacji multimedialnej na określony temat. Ponadto realizacja projektu pozwoli na doskonalenie umiejętności pracy w grupie, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji oraz odpowiedzialności.

Odbiorcy projektu:

Program skierowany jest do młodzieży w wieku 13 – 19 lat (uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych) zamieszkałych na terenie gminy Lniano.

Opis projektu:

Projekt skierowany jest do młodzieży – uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy chcą zdobywać nowe umiejętności, opanować techniki informacyjne. Polega na organizacji warsztatów (dla czterech grup, łącznie 60 godzin szkolenia) kształcących umiejętność posługiwania się edytorami grafiki i programami do tworzenia prezentacji multimedialnych. Planowane jest spotkanie z ludźmi zajmującymi się fotografią amatorsko i zawodowo. Celem spotkania jest zdobycie umiejętności posługiwania się cyfrowym aparatem fotograficznym. Umiejętności nabyte podczas warsztatów i spotkań z fotografikami są utrwalane i wykorzystane na zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w szkole (dwie godziny tygodniowo). Uczestnicy projektu na bazie materiału fotograficznego zebranego na wycieczkach (pięć wycieczek) przygotowują wystawy w świetlicach wiejskich w pięciu różnych miejscowościach. Na wernisaże (z poczęstunkiem: kawą, herbatą, napojami i ciastem) są zapraszani sołtysi, rady sołeckie oraz przedstawiciele organizacji działających na terenie danego sołectwa. Młodzież przygotowuje kalendarzyki i zakładki (zalaminowane) promujące miejsce ich zamieszkania. Z wybranych zdjęć pochodzących z różnych sołectw powstaje Album Gminy Lniano. Planowane jest wykonanie 25 takich albumów. Zostaną one przekazane na uroczystości podsumowującej projekt wszystkim sołtysom, szkołom, bibliotece i władzom gminy. Z zebranych w internecie i bibliotece materiałów grupy zadaniowe przygotowują dwie prezentacje multimadialne dotyczące patronów szkół funkcjonujących na terenie gminy ( Mikołaj Kopernik, Jan Paweł II). Przebieg prac związanych z realizacją projektu jest dokumentowany aparatem fotograficznym (zakup z dotacji). Z zebranych materiałów powstanie trzecia, podsumowująca prezentacja.

Budżet projektu: 20 160 zł

Dotacja: 15 600 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Towarzystwo Rozwoju Gminy Lniano w Lnianie

Miejscowość: Lniano

Ulica, nr domu i lokalu: Wyzwolenia 9

Kod pocztowy i Poczta: 86-141 Lniano

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: świecki

Adres strony internetowej: –

Gminna fotografia

Szkolna 7, 86-141 Lniano, Polska

Więcej