Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Szkiełko i oko – metodą na zrozumienie otaczajacego nas świata - 2007

Realizowany przez:

Towarzystwo Aktywności dla Środowiska w Golubiu-Dobrzyniu

Cel:

Zainteresowanie uczniów naukami przyrodniczymi poprzez obserwacje nieba (planetarium) i samodzielne przeprowadzanie doświadczeń i badań wody, gleby i powietrza, za czym idzie wzrost liczby uczniów podejmujących studia w zakresie nauk ścisłych i politechnicznych. Zachęcenie uczniów do tłumaczenia zjawisk fizycznych i odzwierciedlania ich w życiu codziennym. Próba odpowiedzi na pytanie o możliwość kompromisu między ochroną środowiska a jego technicznym rozwojem. Aktywizacja uczniów do praktycznych działań na rzecz ochrony środowiska. Wzbudzenie wiary wśród uczniów we własne możliwości.

Odbiorcy projektu:

Grupą odbiorców jest młodzież licealna w wieku 16-19 lat. Większość mieszka w Golubiu Dobrzyniu, a pozostali w wioskach przyległych. Duża grupa uczniów wywodzi się z miejscowości popegerowskich, których na naszym terenie jest aż 6.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest rozbudzanie zainteresowań uczniów, a także przełamywanie bariery lęku przed podejmowaniem nauki na studiach w zakresie nauk ścisłych, poprzez ukazywanie im ciekawej, pozaszkolnej strony nauk ścisłych i przyrodniczych oraz szerokiego ich zastosowania w życiu codziennym. Uczestnikami projektu jest młodzież licealna w wieku od 16 do 19 lat. Zajęcia odbywają się w szkole 1-2 razy w tygodniu po 2 h. Działania są prowadzone w obrębie dwóch modułów: badawczo-eksperymentalnym i naukowo-przyrodniczym. W ramach I modułu uczestnicy mogą samodzielnie planować i przeprowadzać doświadczenia dotyczące właściwości wody i powietrza. Każde z przeprowadzonych doświadczeń jest dokładnie przeanalizowane, a wyniki są wspólnie omawiane. W obrębie II modułu zajęcia w terenie polegają na ocenie stopnia zanieczyszczenia, składu oraz poznaniu budowy gleby, wody i powietrza. W ramach pomiarów i badań uczniowie poznają typ i warstwy gleby, badają zadymienie powietrza oraz zanieczyszczenie wody i jej wpływ na występowanie organizmów. Planowane są wyjazdy na pokazy fizyczne i wyjścia w teren. Efektem projektu są prezentacje doświadczeń i eksperymentów w wykonaniu uczniów na forum szkoły. Z efektami prowadzonych badań nad zanieczyszczeniem środowiska będzie zapoznana społeczność lokalna za pomocą mediów poprzez artykuły, zdjęcia i opracowania.
Dotację przeznaczono na sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć, pomiarów, badań oraz drukowanie ulotek informacyjnych, wywoływanie zdjęć, pokrycie kosztów przejazdu, honoraria wykładowców oraz wynagrodzenie nauczycieli-opiekunów realizujących projekt.

Budżet projektu: 22 190 zł

Dotacja: 15 500 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Towarzystwo Aktywności dla Środowiska w Golubiu-Dobrzyniu

Miejscowość: Golub-Dobrzyń

Ulica, nr domu i lokalu: Pttk 28

Kod pocztowy i Poczta: 87-400 Golub-Dobrzyń

Województwo: kujawsko-pomorskie

Powiat: golubsko-dobrzyński

Adres strony internetowej: –

Szkiełko i oko – metodą na zrozumienie otaczajacego nas świata

Licealna 11, 87-400 Golub-Dobrzyń, Polska

Więcej