Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wielkie Kuszenie - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów 'Wszyscy Razem’ w Kozłowie

Cel:

Przygotowanie młodzieży wiejskiej do aktywnego i krytycznego odbioru przekazów medialnych, głównie reklamy, do dostrzegania manipulacji, prób wpływania na odbiorców w celu kształtowania ich postaw, zachowań, sposobu myślenia oraz wyzwalanie inicjatywy, pomysłowości, potrzeby współdziałania w grupie rówieśniczej i poznawania środowiska lokalnego w celu zareklamowania siebie, 'małej ojczyzny’ i jej skarbów: ludzi i miejsc.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu będą młodzi ludzie w wieku 13-15 lat mieszkający w 12 sołectwach należących do gminy. Młodzież zainteresowana udziałem w przedsięwzięciu zgłosi akces drogą telefoniczną lub elektronicznie (nr telefonu i e-mail koordynatora będzie na stronach UG i szkół oraz w gazetce gimnazjum). Preferowani będą uczniowie z rodzin wielodzietnych, ubogich. Dowóz sfinansuje Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Opis projektu:

Cel projektu to przygotowanie młodzieży wiejskiej do życia w świecie cywilizacyjnych zmian poprzez: wypracowanie mechanizmów obronnych wobec dominującej we współczesnej kulturze funkcji perswazyjnej języka i przemożnej siły obrazu, demistyfikację rzeczywistości kreowanej przez reklamę i demaskację mechanizmów, którymi się rządzi, czyli uodpornienie na zniewalającą siłę reklamy przez poznanie i zastosowanie jej reguł. Uczestnicy: 35 osób (13-16 lat). Planowane działania: 'Rozbrajanie’ reklamy (gromadzenie reklam prasowych, telewizyjnych, radiowych, internetowych; obserwowanie elementów reklamy, analizowanie metodą analizy krytycznej). Stworzenie Banku Reklam. Warsztaty: historia reklamy (poster), psychologiczne aspekty reklamy, przepisy prawne dotyczące reklamy, rodzaje reklam. Wizyta studyjna w profesjonalnej agencji reklamowej. Tworzenie reklam w ramach działalności Młodzieżowej Agencji Reklamowej – warsztaty: 'Zostań copywriterem’, wykonanie plakatów, billboardów, filmów reklamowych; reklamowanie odkrytych przez uczestników projektu 'skarbów’ małej ojczyzny w szkolnej gazetce, na stronach WWW gimnnych i Urzędu Gminy, w folderze reklamowym. Reklamy z udziałem wójta, radnych, lekarza, dyrektora banku, poetki, malarza. Kampania reklamowa 'WIELKIE KUSZENIE’ – przygotowanie do festynu – imprezy finałowej. Efekty: umiejętność aktywnej obserwacji i krytycznego odbioru przekazów medialnych, poznanie środowiska lokalnego i współdziałanie z nim, wzrost kreatywności.

Budżet projektu: 10 300 zł

Dotacja: 7 000 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Regionalny Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów 'Wszyscy Razem’ w Kozłowie

Miejscowość: Kozłów

Ulica, nr domu i lokalu: Kozłów 64

Kod pocztowy i Poczta: 32-241 Kozłów

Województwo: małopolskie

Powiat: miechowski

Adres strony internetowej: –

Wielkie Kuszenie

Marszałka Józefa Piłsudskiego 20, 28-400 Pińczów, Polska

Więcej