Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Uwaga! Promieniowanie z Węsior czyli Wiejski Punkt Dostępu do Informacji Lokalnej - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Węsiory w Węsiorach

Cel:

Celem jest podniesienie wśród młodzieży i dorosłych naszej gminy zainteresowania i wiedzy o sobie nawzajem, a przez to obudzenie postaw obywatelskich poprzez zainteresowanie inicjatywami na poziomie gminnym, stworzenie okazji do wyrobienia sobie o nich opinii i wyartykułowania jej na forum publicznym , popularyzacja Internetu jako zjawiska codziennego oraz zainteresowanie grupy młodzieży publicystyką i przekazanie jej odpowiednich umiejętności.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcy bezpośredni: 15-25 osobowa grupa młodzieży w wieku 13-19 lat z terenu gminy Sulęczyno.

Opis projektu:

W wyniku projektu, w trzech wsiach, w miejscach dostępnych publicznie (witryny największych sklepów) ustawiono swoiste słupy ogłoszeniowe – komputery wyposażone w duże monitory. Na monitorach tych wyświetlany jest serwis informujący mieszkańców o sprawach lokalnych. Serwis przygotowany w formie powtarzającej się prezentacji, a aktualizowany drogą radiową dzięki łączności z Internetem poprzez bezprzewodową sieć WiFi, publikowany także w Internecie. Serwisem zarządza młodzieżowa redakcja podzielona na trzy grupy terenowe. Grupy te gromadzą, przygotowują i publikują wiadomości lokalne. Młodzi decydują, kiedy i jaki materiał jest publikowany. Grupy terenowe działają pod opieką trenerów, z którymi spotykają się raz w tygodniu. Do zadań trenera należy sprawdzenie tekstów pod względem poprawności językowej i dopilnowanie by teksty nie były obraźliwe. Teksty podpisywane są nazwiskami poszczególnych autorów, którzy w ten sposób uczą się brania za nie odpowiedzialność. Podział serwisu na geograficzne sekcje ma wywołać ducha konkurencji. Każda grupa dąży do tego aby pisać lepiej i ciekawej od pozostałych. Aby wzmocnić ten efekt, planowana jest publikacja rankingu poszczególnych sekcji. Dane do rankingów pochodzą z sondy internetowej oraz od klientów sklepów. Przyczynia się to do lepszej współpracy wewnątrz poszczególnych grup lokalnych – wzajemnej mobilizacji i wsparcia. Planowane są 4 zjazdy wszystkich grup terenowych. Na spotkania te zapraszany jest gość – osoba z branży dziennikarskiej. W trakcie trwania projektu planowany jest wyjazd grupy do prawdziwej redakcji.

Budżet projektu: 31 110 zł

Dotacja: 19 500 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Węsiory w Węsiorach

Miejscowość: Węsiory

Ulica, nr domu i lokalu: Węsiory 29A

Kod pocztowy i Poczta: 83-320 Sulęczno

Województwo: pomorskie

Powiat: kartuski

Adres strony internetowej: –

Uwaga! Promieniowanie z Węsior czyli Wiejski Punkt Dostępu do Informacji Lokalnej

Węsiory 3, 83-320, Polska

Więcej