Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Gimnazjalna Akademia Umiejętności Plus - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Publicznego im. Romana Czerneckiego w Słupi Jędrzejowskiej

Cel:

Rozbudzenie zainteresowań, pasji i aktywności u młodych ludzi poprzez aktywny udział w różnorodnych zajęciach, wykorzystanie nowoczesnych technik do promocji swojej pracy, pokazanie młodym ludziom jak chwalić się efektami swojej pracy – autoprezentacja, poprawa relacji wśród społeczności szkolnej, zintegrowanie społeczności lokalnej, zbudowanie społecznego zaufania wobec szkoły, zachęcenie ludzi dorosłych do angażowania się w prace na rzecz dzieci i młodzieży.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcami projektu jest młodzież gimnazjalna w wieku od 13 do 17 lat zamieszkała w gminie Słupia, zainteresowana projektem.

Opis projektu:

Celem projektu jest rozbudzenie pasji, wspieranie aktywności poznawczej i zadaniowej oraz kształtowanie postaw aktywnych młodych ludzi, a przede wszystkim włączenie do realizacji projektu niegrzecznych chłopców i wskazanie im innej alternatywy na przyszłość. Uczestnikami projektu jest młodzież gimnazjalna, rodzice uczniów, nauczyciele, członkinie Koła Gospodyń, OSP Leśnik. Uczniowie uczestniczą w: warsztatach WODEWILU (połączenie tańca, śpiewu, gry aktorskiej itp.) w KOLE ŁUCZNIKÓW – w sporcie, jeszcze mało popularnym opartym na przeszłości, ale uczącym wielu umiejętności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym świecie, KOLE ORNITOLOGICZNO-PLASTYCZNYM – wykorzystanie walorów swojego środowiska, połączenie dwóch form aktywności, bezpośredniego kontaktu z przyrodą oraz utrwalaniu w postaci plastycznej, a także audiowizualnej tego, co zostanie zaobserwowane (konieczność zakupu sprzętu wymienionego w budżecie). Formą aktywności, łączącą w jedną całość wszystko to co jest wypracowywane w czasie realizacji projektu jest KOŁO SZALONEGO REPORTERA, którego celem jest zbieranie efektów prac poszczególnych grup oraz opracowywanie, prezentowanie ich w różnej formie ( video, multimedia itp.), a także reklamowanie poprzez Internet, lokalne gazety, plakaty itp. Zajęcia odbywają się cyklicznie w pomieszczeniach Gimnazjum Publicznego w Słupi, a także na powietrzu (obserwacja ptaków, plener plastyczny). Na podsumowanie projektu odbędzie się FESTIWAL, na którym młodzież pochwali się swoimi sukcesami.
Dotację przeznaczono na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć: kamerę cyfrową (niezbędną w pracy koła reporterskiego), mat. papiernicze, plastyczne, łucznicze, wynagrodzenie dla osób prowadzących zajęcia, koordynatora, delegacje.

Budżet projektu: 32 240 zł

Dotacja: 15 400 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum Publicznego im. Romana Czerneckiego w Słupi Jędrzejowskiej

Miejscowość: Słupia Jędrzejowska

Ulica, nr domu i lokalu: Słupia Jędrzejowska 281

Kod pocztowy i Poczta: 28-350 Słupia Jędrzejowska

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: jędrzejowski

Adres strony internetowej: –

Gimnazjalna Akademia Umiejętności Plus

Słupia 22, 28-350, Polska

Więcej