Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Teatr ognia Fire Mime - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Miłośników Krzyżowic w Krzyżowicach

Cel:

Utworzenie grupy artystycznej Teatr ognia: FIRE MIME, przygotowanie repertuaru, służenie programem artystycznym na uroczystościach i imprezach, poznanie zasad edukacji polisensorycznej, wydanie demo grupy i przygotowanie filmu oraz prezentacji multimedialne o działaniach projektowych/zamierzonych i niezamierzonych.

Odbiorcy projektu:

Młodzież głównie z Krzyżowic i okolic lub mieszkająca w internacie PZSN.

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest twórcze zagospodarowanie czasu wolnego przez działania polisensoryczne: żonglowanie, taniec, ekspresja teatralna i pantomimiczna. Tego rodzaju edukacja sprzyja rozwojowi intelektualnemu i fizycznemu oraz daje możliwość grupie młodzieży tworzenia grupy artystycznej, która uświetnia wiele uroczystości lokalnych, sprzyja integracji gminy i powiatu, stanowi źródło pozyskiwania funduszy, jest atrakcją społeczności lokalnej. Uczestnikami projektu jest zainteresowana grupa młodzieży PZS Nr 1 w Krzyżowicach oraz młodzież gimnazjalna i ponad gimnazjalna z Krzyżowic i okolic. Niektóre osoby już zetknęły się z tego rodzaju sztuką /na wakacjach/ i starają się dojść do perfekcji. Wśród działań, oprócz działań promocyjnych oraz związanych z pozyskiwaniem sponsorów i doradców, realizowane są warsztaty choreograficzne z instruktorem Domu Kultury, lekcje instruktażowe z aktorem – mimem Teatru Polskiego z Wrocławia, warsztaty koleżeńskie z grupą artystyczną Skorpion z Sandomierza, sesja poświęcona formom edukacji polisensorycznej połączona z ideą propagowania programu Równać Szanse – wykład dr Waldemara Idziak z Politechniki Koszalińskiej, zaproszenia otrzymali pan Janusz Laska z KTO oraz twórczyni WKE, pani Katarzyna Zawadzka. Odbiorcami tej sesji są uczniowie i nauczyciele PZS Nr 1 oraz nauczyciele gimnazjów z terenu gminy, przedstawiciele samorządów, sponsorzy. Działania i przedsięwzięcia podejmuje grupa inicjatywna młodzieży i grupy z nią współdziałające, przydzielone zadania rozpisane w szczegółowym harmonogramie.

Budżet projektu: 32 800 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Miłośników Krzyżowic w Krzyżowicach

Miejscowość: Krzyżowice

Ulica, nr domu i lokalu: Główna 2

Kod pocztowy i Poczta: 55-040 Kobierzyce

Województwo: dolnośląskie

Powiat: wrocławski

Adres strony internetowej: –

Teatr ognia Fire Mime

Główna 11, 55-040 Krzyżowice, Polska

Więcej