Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Moje Powiśle – poznaję, chronię, promuję - 2007

Realizowany przez:

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, Lublin

Cel:

Celem projektu jest aktywizacja dzieci z wiejskich terenów Powiśla. W trakcie projektu dzieci wspólnie zbierają materiały na temat Powiśla (powiat opolski) i z pomocą dorosłych wydają broszurę na temat walorów swojego regionu. Projekt tez aktywizuje dzieci do rozwijania pasji przyrodniczych i zdobywania wiedzy.

Odbiorcy projektu:

Uczniowie gimnazjum w Łaziskach, zwłaszcza członkowie biologicznego koła zainteresowań. Możliwość udziału w wycieczkach angażuje mało aktywnych uczniów. Uczniowie mieszkają w różnych miejscowościach gminy Łaziska.

Opis projektu:

Okolice gminy Łaziska, a w szczególności tereny przyległe do Wisły, która jest na tym odcinku obszarem należącym do sieci NATURA 2000, są niezwykle cenne ze względów przyrodniczych oraz historycznych. Ludność zamieszkująca teren nastawiona jest na produkcję rolną i nie dostrzega możliwości wykorzystania tych wartości, ani nie zdaje sobie sprawy z konieczności ich ochrony. Projekt dotyczy poznania i promocji walorów przyrodniczych i historycznych okolic gminy Łaziska oraz uczy promocji. Młodzież z Gimnazjum w Łaziskach przygotowuje folder informacyjny oraz wystawę fotografii i plakatów, mówiących o wartościach okolic gminy Łaziska i swoich pasjach. Gromadzenie informacji uczy dzieci posługiwania się technologiami informacyjnymi, natomiast przygotowywanie folderu i wystaw rozwija umiejętności komunikacyjne konieczne do pracy w zespole. Projekt zakłada więc również wycieczki prowadzone przez doświadczonych ornitologów, wizyty na obozie naukowym oraz wykonywanie i wieszanie budek lęgowych dla ptaków. Udział w czynnej ochronie przyrody powoduje, że młodzież angażuje się emocjonalnie i identyfikuje się z wartościami ekologicznymi oraz utrwala postawę proekologiczną. Prezentacja wystaw w szkołach podstawowych i w Domu Kultury pomoże uczniom i nauczycielom gimnazjum w Łaziskach wzmocnić współpracę z tymi instytucjami. Sposób działań w ramach projektu zawiera elementy metody projektu, która jest jeszcze mało znana i niemal niewykorzystywana w polskich, szczególnie wiejskich szkołach, a wyjątkowo ceniona przez dydaktyków ze względu na trwałość zdobywanej przez uczniów wiedzy i ich zaangażowanie w proces uczenia się. Foldery przygotowane przez uczniów nie tylko pomogą w promocji regionu poza jego granicami, ale również wzbogacą wiedzę samych mieszkańców.

Budżet projektu: 19 040 zł

Dotacja: 12 800 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne, Lublin

Miejscowość: Lublin

Ulica, nr domu i lokalu: Pogodna 34/11

Kod pocztowy i Poczta: 20-337 Lublin

Województwo: lubelskie

Powiat: lubelski

Adres strony internetowej: –

Moje Powiśle – poznaję, chronię, promuję

Pogodna 34, 20-337 Lublin, Polska

Więcej