Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Szlakiem ginących zawodów - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Podaj Dłoń w Starej Wsi

Cel:

Celem projektu jest pobudzenie zainteresowania młodzieży kulturą, tradycjami minionych pokoleń, głównie żyjących w regionie Lubelszczyzny, włączenie młodzieży w działania podejmowane przez lokalnych partnerów (rodzice, nauczyciele, Koło Gospodyń Wiejskich i inne) poprzez organizowanie i uczestniczenie w warsztatach z zakresu: rękodzieła ludowego, kuchni staropolskiej, fotografiki, sportu, jak też wędrowanie szlakiem ginących zawodów.

Odbiorcy projektu:

Wiek odbiorców: 13-19 lat. 25 osób to młodzież mieszkająca w Starej Wsi i Stasinie oraz 20 osób to uczniowie sąsiadującej ze Starą Wsią szkoły ogrodniczej. Młodzież ze szkoły – dochodząca pieszo na wybrane warsztaty na wsi.

Opis projektu:

Chcemy pobudzić zainteresowania i pasje uczestników projektu; rozwinąć postawy wobec tradycji, kultury i obyczajowości minionych pokoleń zamieszkujących głównie region lubelszczyzny. Naszym zamiarem jest współpraca młodzieży z rodzicami, nauczycielami, Kołem Gospodyń Wiejskich i ODK Łęczna. Wykorzystujemy lokalne zasoby: kulturowe-tradycje regionu, naturalne-bogactwo przyrody i ludzkie – umiejętności mieszkańców wsi. W projekcie biorą udział głównie młodzi mieszkańcy Starej Wsi i Stasina. Uczestniczą oni w warsztatach z zakresu podtrzymywania tradycji i kultury regionalnej, w warsztatach fotograficznych, kulinarnych, wycieczkach do wczesnośredniowiecznego grodu i do Podedwórza. W efekcie zrealizowanych działań spodziewamy się rozwinięcia zainteresowań i zdolności młodzieży, włączenie jej w działalność społeczną, integrację młodych ludzi ze starszym pokoleniem zamieszkującym wieś oraz zdobycie przez nich umiejętności pisania projektów i pozyskiwania środków na realizację pomysłów.

Budżet projektu: 19 650 zł

Dotacja: 15 200 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Podaj Dłoń w Starej Wsi

Miejscowość: Stara Wieś

Ulica, nr domu i lokalu: Stara Wieś 62

Kod pocztowy i Poczta: 21-010 Łęczna

Województwo: lubelskie

Powiat: łęczyński

Adres strony internetowej: –

Szlakiem ginących zawodów

Stara Wieś 48, 21-010, Polska

Więcej