Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Tu będę wracać - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Oświatowych FIO w Barlinku

Cel:

Celem projektu jest rozwijanie poczucia tożsamości ze środowiskiem – miejscem zamieszkania, wdrażanie do samodzielnego, twórczego myślenia – aktywne poznanie miejscowości, rozbudzenie świadomości regionalnej i patrityzmu lokalnego, nabycie umiejętności dokumentacji zdobytych informacji, rozwijanie umiejętności prezentowania zdobytej wiedzy, własnych prac i pomysłów, rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole, pokonywanie słabości, wyrabianie cierpliwości, doświadczenie dumy z dobrze wykonanego zadania.

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wieku 13-16 lat z miejscowości: Barlinek, Osina, Lutówko, Rychnów, Równo, Rówienko, Strąpie, Żelice, Nowa Dziedzina, Stara Dziedzina, Jarząbki, Dziedzice. Powstała grupa inicjatywna, która opracowała zarys projektu i zaraża swoimi pomysłami kolegów i rodziców. Do projektu może przystąpić każdy uczeń gimnazjum.

Opis projektu:

Przerwa. Rozmawiamy o różnych sprawach. Nagle ktoś mówi: A u nas w Żelicach…. Żelice? A gdzie to jest? Jak to, nie wiecie? Potem się okazało, że wielu z nas nie wie także, gdzie jest Stara Dziedzina, Równo, Rówienko, a przecież wszyscy uczą się w tej samej szkole. Prawie 1/4 młodzieży uczącej się w gimnazjum przyjeżdża do szkoły autobusami, a po lekcjach odjeżdża do swoich miejscowości, które znajdują się w promieniu 20km od Barlinka. Zapytaliśmy się niektórych, czy chcieliby pokazać tubylcom, czyli barlinianom miejscowości, gdzie mieszkają. Tak zawiązała się grupa inicjatywna młodzieży z miejscowości: Rychnów, Lutówko, Żelice, Nowa Dziedzina, Równo. W ciągu tygodnia powstało wiele pomysłów. Uczniowie podają nazwiska ciekawych ludzi, opowiadają o interesujących miejscach, snują projekty, jak to wszystko zaprezentować gościom. Powstaną 4 zespoły po minimum 10 osób (13-16 lat) mieszkających poza Barlinkiem oraz zespół młodzieży-kolegów z Barlinka. Zespoły będą pracować nad dniem miejscowości. Będą musieli wykazać się pomysłowością, samodzielnością, komunikatywnością, żeby w jeden z weekendów zaprezentować swoją miejscowość wszystkim gościom (koledzy ze szkoły, rodziny, sąsiedzi, mieszkańcy Barlinka). Jednakże, zanim taki dzień nadejdzie, to młodzież powinna poznać zasady komunikacji społecznej, żeby np. idąc do sołtysa po pomoc umieć sformułować swoje problemy. Każda grupa będzie miała opiekuna (nauczyciel), który będzie wspomagał jej działania (podpowiedzi, krytyczne spojrzenie).

Budżet projektu: 22 080 zł

Dotacja: 11 800 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Forum Inicjatyw Oświatowych FIO w Barlinku

Miejscowość: Barlinek

Ulica, nr domu i lokalu: Leśna 10

Kod pocztowy i Poczta: 74-320 Barlinek

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: myśliborski

Adres strony internetowej: –

Tu będę wracać

Leśna 9, 74-320 Barlinek, Polska

Więcej