Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wędrówki z Napoleonem po Warmii - 2008

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Jesteśmy z Warmii w Świątkach

Cel:

Cel projektu to budowanie i pielęgnowanie emocjonalnych więzi młodego pokolenia z przeszłością i tradycją, zaangażowanie jej w opiekę nad materialnym dziedzictwem kultury.

Odbiorcy projektu:

W projekcie bierze udział grupa 25 osób – gimnazjalistów i licealistów ze Świątek i okolic. Do grupy osób uczestniczących w poprzednich projektach dołączyły nowe osoby.

Opis projektu:

’Wędrówki…’ to kontynuacja i rozszerzenie pierwotnego projektu o nowe formy pracy oraz propagowanie tego typu działań w środowisku lokalnym. Są to warsztaty edukacyjne angażujące młodzież w poszukiwanie i odkrywanie śladów historii regionu i najbliższej okolicy. Bezpośrednią inspiracją do naszych działań była 200 rocznica pobytu Napoleona na Warmii. Realizacja projektu:
1/ Odkrywanie nowych faktów, gromadzenie nowych informacji, legend i materiałów ikonograficznych dotyczących okresu napoleońskiego, związanych z naszym regionem.
2/ Wyjazd do Ośrodka Studiów Napoleońskich Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku i Opinogórze, w programie spotkanie z historykiem, poświęcone kampanii napoleońskiej 1806 – 7 w Polsce. W zbiorach Ośrodka znajduje się poszukiwana przez nas biografia generała Etienne Gujot, która została wydana tylko we Francji.
3/ Wyjazd do Jonkowa na Napoleoniadę '2009 (III rekonstrukcję bitwy napoleońskiej, stoczonej w 1807 r.)
4/ Spotkanie z historykiem napoleonistą, autorem książki 'Wschodniopruskie kampanie Napoleona’ oraz licznych publikacji w czasopismach historycznych mgr S. Skowronkiem, który przybliży nam okres napoleoński, nakreśli nowe fakty związane z przebiegiem działań militarnych w naszej okolicy w okresie luty – czerwiec 1807 oraz przedstawi niektóre zagadnienia związane z techniką wojskową stosowaną w tym okresie.
5/ 'RRN – Rowerowy Rajd Napoleoński’ drogami, którymi przemieszczały się wojska francuskie, rosyjskie i pruskie w trakcie walk toczonych w okresie luty – czerwiec 1807 r.
6/ 'Gdzie jest Generał’ – ten etap projektu poświęcimy na gromadzenie materiałów biograficznych dotyczących osoby generała Etienne Guyot, nawiązanie kontaktów z Ambasadą Republiki Francuskiej w Warszawie, Agencją Konsularną Francji w Gdańsku i Centrum Polsko-Francuskim Cotes d’Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie oraz mieszkańcami miejscowości we Francji, gdzie urodził się 'nasz’ generał, w celu wymiany informacji i ewentualnego podjęcia współpracy. Ustalenie właściciela terenu, na którym mieści się stary cmentarz ewangelicki w Raciszewie, gdzie według wcześniejszych ustaleń pochowany jest gen. Guyot oraz podjęcie prac porządkowych na cmentarzu. Następnie ustawienie tablic informacyjnych Szlak Napoleoński w miejscowościach związanych z osobą generała w Klonach i Raciszewie oraz w Worławkach. Szlak Napoleoński jest z pewnością atrakcją turystyczną i historyczną naszej okolicy. Postanowiliśmy go poszerzyć o nowe tablice inforacyjne.
7/ 'Opowieści Starego Wiarusa’ w tym etapie zaplanowaliśmy wyjazd do redakcji 'Gazety Olsztyńskiej’ oraz rozgłośni 'Radia Olsztyn’, podczas tych wyjazdów zapoznamy się z pracą i podstawami warsztatu dziennikarza. Następnie podczas warsztatów dziennikarskich poznajemy metody prowadzenia wywiadów z mieszkańcami okolicznych miejscowości. Do tej pory wśród miejscowej ludności zachowały się podania, legendy oraz informacje o faktach związanych z okresem napoleońskim. W pobliskich wsiach wciąż ludzie wskazują 'dęby napoleońskie’, prowadzą 'drogami francuskimi’, pokazują domy, w których nocował Napoleon. Niekiedy także ściszając głos, opowiadają o wspólnych leśnych mogiłach, w których zgodnie leżą obok siebie żołnierze francuscy, rosyjscy i pruscy.
8/ 'Gry Wojenne’ – rajd pieszy Szlakiem Napoleońskim, podczas którego, zaproszone grupy uczestników, rywalizują ze sobą, odpowiadając na pytania dotyczące okresu napoleońskiego oraz wykonując zadania praktyczne.
9/ 'Broń Wojen Napoleońskich’ – spotkanie z członkami grupy rekonstrukcyjnej, podczas którego poznajemy zagadnienia teoretyczne związane z techniką wojskową oraz uzbrojeniem okresu napoleopńskiego, budowę broni skałkowej oraz zasady posługiwania się nią. Następnie podczas wyjazdu na pobliską strzelnicę (LOK-u w Dobrym Mieście), sprawdzamy nasze umiejętności w posługiwaniu się bronią sportową.
10/ 'Ekspedycja Poszukiwawcza’ – założenie obozu-bazy na Szlaku Napoleońskim, skąd będziemy wyruszali na wyprawy pod kierunkiem pasjonatów historii, wyposażonych w profesjonalny sprzęt (wykrywacze metali) i pozwolenia z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków do tego typu działań, w poszukiwaniu pozostałości po walkach w miejscu bitew i potyczek. Następnie w bazie pod okiem specjalisty – konserwatora zabytków, po zapoznaniu się z podstawami metod konserwacji i chemicznej obróbki 'pamiątek z przeszłości’ wydobytych z ziemi, częściowe przywracanie eksponatom ich dawnego wyglądu.
11/ Warsztaty komputerowe, prowadzone przez informatyka – pogłębienie wiedzy na temat programów komputerowych i zasad ich obsługiwania, samodzielne przygotowanie pokazu multimedialnego oraz druk gazety okolicznościowej.
Efekty projektu:
1/ Poszerzenie Szlaku Napoleońskiego (kampania wiosenna 1807).
2/ 'PIN – Punkt Informacji Napoleońskiej’ utworzony w Bibliotece w Świątkach, w którym zostaną zgromadzone i udostępniane po zakończeniu projektu legendy, podania, informacje, dokumenty i eksponaty oraz materiały ikonograficzne i multimedialne związane z epoką napoleońską i walk stoczonych w tym czasie w naszej okolicy oraz ewentualne znaleziska odkryte przez młodzież. Powstanie punktu wzbogaci zasoby Biblioteki oraz przyczyni się do popularyzacji okresu napoleońskiego wśród miejscowej ludności, zbiory będą wykorzystywane również jako pomoc dydaktyczna przez szkoły.
3/ Prezentacja multimedialna (przebieg i efekty projektu).

Budżet projektu: 23 284 zł

Dotacja: 17 500 zł

Rocznik: 2008

Nitka: Projekty Modelowe

Stowarzyszenie Jesteśmy z Warmii w Świątkach

Miejscowość: Świątki

Ulica, nr domu i lokalu: Świątki 95

Kod pocztowy i Poczta: 11-008 Świątki

Województwo: warmińsko-mazurskie

Powiat: olsztyński

Adres strony internetowej: –

Wędrówki z Napoleonem po Warmii

Świątki 5A, 11-008, Polska

Więcej