Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Z muzyką lepszy start! - 2007

Realizowany przez:

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie

Cel:

Celem projektu jest stworzenie Młodzieżowego Big Bandu, w którym możliwość rozwoju dostaliby wszyscy młodzi ludzie uzdolnieni muzycznie, udział młodzieży w profesjonalnych warsztatach i szkoleniach muzycznych rozwijających umiejętność pracy w grupie, autoprezentacja, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej, integracja młodzieży z różnych środowisk, zagospodarowanie wolnego czasu, wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, zainteresowanie środowiska lokalnego problemami młodzieży, rozwijanie pasji i zainteresowań młodych ludzi.

Odbiorcy projektu:

Odbiorcą projektu będzie młodzież w wieku 13-19 lat z terenu gminy Krasocin. Rekrutacja odbywać się będzie podczas przesłuchań prowadzonych przez kapelmistrza oraz doświadczonych członków orkiestry. O terminie naboru młodzież będzie informowana poprzez pisemne i ustne ogłoszenia. Szczególną formą angażowania młodzieży do projektu będzie tzw. rekrutacja bezpośrednia prowadzona przez młodych muzyków orkiestry – jest to najbardziej skuteczny sposób prowadzenia naboru.

Opis projektu:

Orkiestra musi dostosować się do wymogów współczesnych trendów i inspiracji muzycznych młodzieży oraz wzmóc aktywność w kierunku zapewnienia im możliwości samorealizowania się (m.in. przystosować sale prób). Orkiestra jest głęboko zakorzeniona w tradycji kulturalnej Krasocina i wychodzi naprzeciw potrzebom młodzieży oraz problemom edukacyjnym (do najbliższej szkoły muzycznej jest 50 km, w gminie nie ma ośrodka kultury, orkiestra jest jedyną formą edukacji pozaszkolnej w gminie). Priorytetem jest przeprowadzenie cyklicznych działań warsztatowych z udziałem instruktorów i dyrygentów. Zajęcia będą prowadzone w zaadaptowanej, dzięki projektowi, sali prób. Koncerty odbędą się na terenie gminy, jak i poza nią (m.in. Kielce i Kraków). Efektem pracy klubu będzie powstanie big-bandu młodzieżowego, strony internetowej, folderu, nagranie płyty demo, utworzenie lokalnej koalicji wspierającej realizację i kontynuację projektu. Projekt ma stworzyć warunki dla edukacji pozaszkolnej, pobudzić w młodych ludziach chęć do działania, rozwinąć ich zainteresowanie muzyką, ułatwić kontakty interpersonalne (orkiestra rozwija zarówno cechy indywidualne, jak i uczy pracy w dużym zespole).

Budżet projektu: 39 819 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie

Miejscowość: Krasocin

Ulica, nr domu i lokalu: Macierzy Szkolnej 2

Kod pocztowy i Poczta: 29-105 Krasocin

Województwo: świętokrzyskie

Powiat: włoszczowski

Adres strony internetowej: –

Z muzyką lepszy start!

Wyzwolenia 14, 29-105 Krasocin, Polska

Więcej