Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Agro leszcz - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Promujące Kulturę i Turystykę Powiatu Polickiego Animator w Policach

Cel:

Projekt AGRO LESZCZ dotyczy promocji Nowego Warpna poprzez wydobycie i odnazlezienie cech charakterystycznych i niepowtarzalnych dla małej, przygranicznej miejscowości województwa zachodniopomorskiego. Agroturystyczna tematyka podjętych działań pokaże szanse i perspektywy na ciekawe życie. Poprzez uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach młodzież zdobędzie nowe umiejętności i wiedzę z zakresu rozpoznania swoich zdolności, planowania kariery, tworzenia grupy młodzieżowej i skutecznego działania.Młodzież poczuje, że może być odpowiedzialna za swoje miasteczko.

Odbiorcy projektu:

Grupa biorąca udział w projekcie to młodzi ludzie mieszkający w Nowym Warpnie, uczący się w różnych szkołach, współpracujący ze Stowarzyszeniem Animator. Nowe Warpno to dla nich miejsce zamieszkania, ale też spędzania wolnego czasu. Jedynym miejscem spotkań dla tych młodych ludzi jest świetlica, która pełni funkcję integrującą i scalającą mieszkańców (szczególnie tych młodszych). Grupa powstała na bazie tych osób, które postanowiły zrobić coś wspólnie na rzecz miejsca, w którym mieszkają. Projekt w całości realizowany bedzie przez młodzież.

Opis projektu:

Projekt AGRO LESZCZ jest realizowany w oparciu o pasje i zainteresowania młodzieży mieszkającej w małym miasteczku wysuniętym najbardziej na północ Powiatu Polickiego, otoczonym Zalewem Szczecińskim. Agroturystyczna tematyka działań służy pokazaniu szans, perspektyw życia i pracy młodych ludzi w małej miejscowości. W trakcie realizacji projektu młodzież zdobywa nowe umiejętności i wiedzę uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach. Wzmacnia kreatywną i twórczą postawę poprzez pracę w firmach symulacyjnych oraz poprzez działania artystyczne. Nawiązuje kontakty oraz budzi lokalną aktywność poprzez organizację festynu, agroturystycznych wystaw, poszukiwań informacji o Nowym Warpnie oraz starych narzędzi i urządzeń wykorzystywanych dawniej do pracy w rybołówstwie i gospodarstwie domowym. Młodzież stara się odnaleźć lokalny produkt (atrakcję) wyróżniającą małe miasteczko Nowe Warpno spośród podobnych w województwie zachodniopomorskim. Pozostawi po swoich działaniach trwały ślad w postaci tablic edukacyjnych i folderów promujących Nowe Warpno. Dla przyjezdnych pozostawi miejsce rekreacyjne z wystawą starych narzędzi wykorzystywanych przez rybaków i tablicą informacyjną o Nowym Warpnie. W połowie projektu zorganizuje festyn środowiskowy Święto Leszcza, na którym zaprezentuje swoje osiągnięcia zdobyte podczas I Etapu. Na koniec projektu spotka się z władzami miasteczka w celu zaprezentowania efektów własnej pracy, jak również porozmawia o kontynuowaniu projektu ze stroną niemiecką.

Budżet projektu: 23 450 zł

Dotacja: 16 300 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Promujące Kulturę i Turystykę Powiatu Polickiego Animator w Policach

Miejscowość: Police

Ulica, nr domu i lokalu: Siedlecka 1 A

Kod pocztowy i Poczta: 72-010 Police

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: policki

Adres strony internetowej: –

Agro leszcz

Siedlecka 1, 72-010 Police, Polska

Więcej