Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Afryka bliżej nas, my bliżej Afryki - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Jedynka – Pewniej Patrzymy w Przyszłość w Skoczowie

Cel:

Celem projektu jest ukształtowanie wrażliwości dzieci i młodzieży na los ich rówieśników w Afryce (głód, niedożywienie, brak nawet minimalnych środków na edukację uniemożliwiających start w dalsze życie). Projekt ma nauczyć konkretnej solidarności z ludźmi potrzebującymi. Poprzez projekt chcemy przygotować 7 młodzieżowych liderów, którzy w przyszłości będą twórcami i realizatorami projektów na potrzeby lokalnej społeczności. Mają oni ukształtować w sobie takie cechy jak: zaradność, odpowiedzialność, kreatywność. Kilka osób nauczy się tworzyć strony internetowe i obsługiwać sprzęt audio-video.

Odbiorcy projektu:

W projekcie weźmie udział młodzież w wieku 13 – 19 lat z powiatu cieszyńskiego. Rekrutacja młodzieży odbędzie się poprzez poinformowanie o projekcie miejscowych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i parafii. Na pierwszych spotkaniach zainteresowanych zaznajomimy z celami naszego działania oferując chętnym przystąpienie do realizacji projektu. W rekrutacji zwracać będziemy uwagę na osoby najbardziej aktywne w środowisku. Szczególnie jednak skupimy się na młodych ludziach zdolnych ale z różnych przyczyn mało aktywnych w swoim środowisku. Chcemy znaleźć dla nich w projekcie odpowiednią formę samorealizacji i wyzwolenia aktywności społecznej.

Opis projektu:

Aby osiągnąć cel projektu podejmujemy szereg działań takich jak: organizacja koncertu zespołów rockowych (na wzór znanego Live Aid), happeningów, konkursu wiedzy o Afryce wśród uczniów gimnazjów powiatu cieszyńskiego, spotkań z misjonarzami pracującymi w Afryce, organizacja wystawy i warsztatów sztuki afrykańskiej, współpraca z Sekretariatem Misyjnym Braci Mniejszych Kapucynów i inne. Ważnym zadanim będzie wykreowanie grupy liderów młodzieżowych, z którymi nasze młode Stowarzyszenie w przyszłości będzie współpracowało. Kolejnym celem będzie pozyskanie w trakcie trwania projektu (na koncertach, z wyrobów artystycznych) środków pieniężnych, które przekażemy na misje w Afryce (zaprzyjaźnionej ze Stowarzyszeniem szkole w Bokarandze w RCA). Dotację przeznaczymy na: zakup aparatu i kamery cyfrowej służących do rejestracji i dokumentowania naszej pracy, zorganizowanie koncertu Live Aid w Skoczowie, zorganizowanie i zakup nagród w konkursie Bliżej Afryki, koszty osobowe dla koordynatorów projektu, zakup materiałów artystycznych i biurowych, wyjazdy do Żor, Olkusza i Krakowa, wytworzenie materiałów promocyjnych i reklamowych, zorganizowanie imprezy podsumowującej realizację projektu. Podsumowując: chcemy promować wśród młodzieży i dzieci ideę solidarności z rówieśnikami z Afryki, pomocy i tolerancji. Uczenie otwarcia na drugiego człowieka i wrażliwości na jego potrzeby.

Budżet projektu: 41 500 zł

Dotacja: 16 000 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Jedynka – Pewniej Patrzymy w Przyszłość w Skoczowie

Miejscowość: Skoczów

Ulica, nr domu i lokalu: Mickiewicza 11

Kod pocztowy i Poczta: 43-430 Skoczów

Województwo: śląskie

Powiat: cieszyński

Adres strony internetowej: –

Afryka bliżej nas, my bliżej Afryki

Adama Mickiewicza 13/2, 43-430 Skoczów, Polska

Więcej