Panel wnioskodawcy
Serwis rownacszanse.org.pl wykorzystuje pliki cookies, które będą zapisywane w Państwa urządzeniu (komputerze, laptopie, smartfonie). W każdym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki internetowej i wyłączyć zapis plików cookies.
Wróć do początku

Wykrywacze talentów - 2007

Realizowany przez:

Stowarzyszenie Jesteśmy Razem w Kaliszu Pomorskim

Cel:

Głównym celem projektu jest spowodowanie, by młodzi ludzie aktywnie odkrywali i doskonalili swoje talenty (w dziedzinie archeologii, topografii, historii, chemii, fizyki, informatyki, dziennikarstwa, umiejętności manualnych, interpersonalnych).

Odbiorcy projektu:

Młodzież w wielu 16-19 lat, szczególnie chłopcy, mieszkańcy gminy Kalisz Pomorski.
MGOK posiadjący BUS gwarantuje dowóz młodzieży ze świetlic wiejskich na spotkania w Klubie wykrywaczy talentów (pomalowane przez chłopców pomieszczenie przy ul. Wolności 16). W 2004r. było 3 chłopców – odkrywców, dziś jest ich 8. O realizacji projektu poinformują kolegów: z wiosek gminy Kalisz Pomorski, ze świetlicy środowiskowej. Przygotujemy prezentację dotychczasowych odkryć w parku, rozmowy z młodzieżą. Docelową grupą odbiorców są głównie chłopcy, którzy powinni już poszukiwać swoich talentów i zainteresowań, by przyjmować aktywną postawę wobec swojego życia.

Opis projektu:

Wykrywacze talentów – młodzi ludzie odkrywają własne talenty. Podobnie, jak wykrywacz metalu odnajduje niewidzialny pod ziemią skarb, nad którym trzeba popracować (oczyścić, wydobyć z niego piękno), tak młodzież odkrywa swoje zainteresowania, pracuje, co daje jej satysfakcję, poczucie, bezpośredniego wpływu na swoje życie, uczy odpowiedzialności. Młodzież w 4 zespołach przygotowuje i organizuje w czasie warsztatów (topograficznych, archeologicznych, informatycznych i dziennikarskich) wyjazdy w teren z instruktorami i narzędziami np. wykrywaczem metalu. W czasie wypraw terenowych zdobywają umiejętności praktyczne: czytania mapy, obliczania położenia, zastosowania praw fizycznych i chemicznych, przeprowadzania wywiadów, zdobywania informacji, dokumentowania działań, wytrwałej pracy fizycznej z łopatą, cierpliwości, planowania i docenienia efektów swojej pracy. Młodzież zdobywa wiadomości o historii regionu, ma okazję skonfrontowania opowiadań świadków wydarzeń z dowodami rzeczowymi. Chłopcy pomagają przy remoncie pomieszczenia Klubu, przygotowują eksponaty, wydają przewodnik i foldery, film o odkrytych talentach. Efektem końcowym, mierzalnym wykrywaczy jest publiczna prezentacja swojej działalności, dokonanych odkryć nie tylko tych eksponowanych w Klubie talentów.
Młodzież ma pomysł, który realizuje 8 chłopców od roku, dorosłych pasjonatów, którzy bawią się razem z młodzieżą w odkrywanie , a przy okazji uczą aktywnej, odpowiedzialnej, postawy życiowej, teorii nauk empirycznych, przyrodniczych. Brakuje nam pieniędzy na wyjazdy, komputer do zdobywania informacji, prezentacji naszych osiągnięć, odczynników chemicznych do oczyszczania i konserwowania wydobytych z ziemi skarbów oraz witryn do ekspozycji odkryć. Mamy pomieszczenie, które wyremontujemy wspólnie z rodzicami.

Budżet projektu: 41 100 zł

Dotacja: 20 000 zł

Rocznik: 2007

Nitka: Ogólnopolski Konkurs Grantowy

Stowarzyszenie Jesteśmy Razem w Kaliszu Pomorskim

Miejscowość: Kalisz Pomorski

Ulica, nr domu i lokalu: Wolności 20

Kod pocztowy i Poczta: 78-540 Kalisz Pomorski

Województwo: zachodniopomorskie

Powiat: drawski

Adres strony internetowej: –

Wykrywacze talentów

Wolności 38, 78-540 Kalisz Pomorski, Polska

Więcej